2017-10-17 14:21:00

Papa u Svetoj Marti: tko ne zna slušati pretvara vjeru u ideologiju


Nemojte pasti u glupost koja se sastoji u nesposobnosti slušanja Božje riječi i korupcije, rekao je jutros Papa Franjo na Misi u Domu Svete Marte. Isus plače kada se narod udaljava zbog gluposti dajući prednost vanjštini, idolima i ideologijama. Današnje Papino razmišljanje počinje riječju „budale“ koju Isus kaže farizejima, a sveti Pavao također kršćanima jer su dopustili da ih zavedu „nove ideje“. Ta riječ je znak, tumači Papa, jer pokazuje put ludosti koji vodi u korupciju.

Pismoznancima je Isus rekao da sliče na obijeljene grobove jer su se brinuli samo za izvanjske stvari a ne za ono što je unutra gdje se nalazi korupcija. Bili su dakle korumpirani ispraznostima, izgledom, vanjskom ljepotom i izvanjskom pravdom. Pogani su međutim bili korumpirani idolopoklonstvom, zamijenili su slavu Božju, koju su mogli upoznati preko razuma, s idolima. I danas postoje idolatrije kao što je konzumizam, primjećuje Papa Franjo, ili traženje boga komotnosti. Tu su na kraju i kršćani koji su postali korumpirani ideologijama, a to znači da su prestali biti kršćani i postali ideolozi kršćanstva. 

Glupost koja je zajednička ovim trima skupinama ljudi je nedostatak slušanja. Nesposobnost slušanja riječi Božje nastupa kada riječ ne ulazi, ne dopuštam joj da uđe jer ju ne slušam. Budala ne sluša. On misli da sluša, ali ne sluša. Radi to uvijek po svojem i zbog toga riječ Božja ne može ući u srce i nema mjesa za ljubav. A ako uđe, ulazi pretvorena u moje poimanje stvarnosti. Budale ne znaju slušati. I ta gluhoća ih vodi u korupciju. Riječ Božja ne ulazi, nema mjesta ljubavi i na kraju nema mjesta za slobodu.

Ti ljudi nisu slobodni i ta nesposobnost slušanja, ta gluhoća, ne ostavlja prostora ni za ljubav, ni za slobodu, vodi uvijek u ropstvo. Slušam li ja riječ Božju, izravno pita Sveti Otac, i dodaje, dopuštam li da uđe ili se oglušujem na nju, pretvaram li ju u ono izvanjsko, u idolatriju ili u ideologiju? Ako ne ulazi, to je ludost kršćana, istaknuo je Papa.

Današnje budale mogu biti i kršćani i njihovi pastiri. Glupost čini zlo Božjem narodu. Ako padnemo u ovu glupost, udaljavamo se od Isusa i on plaće, plakao je i nad Jeruzalemom jer se je udaljio od njega zbog gluposti dajući prednost izvanjskim stvarima, idolima i ideologijama, rekao je na kraju Sveti Otac. 
All the contents on this site are copyrighted ©.