2017-10-16 16:11:00

Sveikinimai induistams: Ne tik pakęskime, bet gerbkime vieni kitus


Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba pasveikino induizmo išpažinėjus, spalio 19 d. švenčiančius svarbiausią religinį minėjimą – Deepavali – šviesų šventę.

Laiške, kurį induizmo religiniams lyderiams parašė Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kard. Jean-Louis Tauran, linkima, kad šviesų šventė atneštų džiaugsmo ir šviesos į visų ją mininčių žmonių širdis ir gyvenimus, namus, šeimas ir bendruomenes.

Džiaugiamės visais gerais dalykais mūsų tarpusavio santykiuose ir esame už juos dėkingi, tačiau kartu matome ir didelį susirūpinimą keliančius sunkumus, su kuriais susiduria mūsų bendruomenės, - rašoma laiške. Pasaulyje padaugėjo netolerancijos ir smurto. Tai krikščionis ir induistus įpareigoja pamąstyti ką jie galėtų nuveikti, kad žmonių tarpusavio santykiuose būtų daugiau pagarbos, peržengiant vien tolerancijos ribos.

Žinoma, jau ir tolerancija reiškia atvirumą, kantrybę, kito žmogaus buvimo tarp mūsų pripažinimą. Tačiau jei norime prisidėti prie tvarios taikos ir darnos kūrimo, vien tolerancijos – paprastos pakantos – negana. Reikia pagarbos ir  dėmesingumo kultūrų įvairovei, kartu viena kitos gyvenančių bendruomenių papročiams, nes tik tai daro vieningą mūsų visų bendrą visuomenę. Jei pliuralizmas suvokiamas kaip pavojus vienybei, tuoj pat iškyla ir nepakantos bei smurto pavojus. Dėl to turime visi kartu priimti nesitenkinimo vien tolerancija iššūkį, gerbti kartu su mumis gyvenančius individus ir bendruomenes. Turime kurti pagarbos kultūrą, kuri padės mums įveikti visus konfliktus, kurti taikų ir harmoningą sambūvį.

Mes, krikščionys ir induistai, trokšdami vienybės ir visų gerovės, kartu su visų religijų tikinčiaisiais ir visais geros valios žmonėmis, galime daug nuveikti, kad būtų daugiau pagarbos kitiems žmonėms, ypač kitų tikybų išpažinėjams, kurie gyvena kartu su mumis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.