2017-10-14 14:33:00

Fatima, apsireiškimų šimtosios metinės ir pasaulio taika


Baigėsi Rožinio Dievo Motinos apsireiškimų šimtosios metinės. Iškilmingas jubiliejaus uždarymas penktadienį, spalio 13 dieną įvyko ten pat Fatimoje, kur apsireiškimų šimtmečio minėjimą pradėjo popiežius Pranciškus gegužės 13 dieną. Popiežius tą dieną kanonizavo du iš trijų vaikučių - regėtojų, šv. Jacintą ir šv. Pranciškų. Fatimoje 1917 metais, nuo gegužės 13 iki spalio 13, įvyko šeši Marijos apsireiškimai. Prasidėję dalyvaujant tik trims vaikams ir apylinkės gyventojams žinomoje nuošalioje vietoje, Marijos apsireiškimai žaibiškai greitai, per mažiau nei pusmetį, tapo didelį rezonansą iššaukusiu įvykiu, dėl kurio į apsireiškimų vietą Fatimoje 1917 metų spalio 13 dieną suvažiavo per 60 000 žmonių iš visos Portugalijos. Dabar Fatimos Marijos, Rožinio Karalienės šventovė yra viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukianti milijonus piligrimų.

Paskutinysis ir Marijos apsilankymus Fatimoje užbaigęs apsireiškimas buvo ypatingas, palydėtas stichinio ženklo: įvyko regėtojų iš anksto paskelbtas ir visų susirinkusiųjų regėtas saulės stebuklas. Anot vaikų - regėtojų, pirmąjį Marijos apsireiškimą jiems Cova da Iria ganyklose irgi lydėjo šviesos ženklas: stiprūs žybsniai. Mokymai ir pranašystės, kurių regėtojai klausėsi ir kuriuos perdavė, per ateinančius dešimtmečius suformavo naują pamaldumo sąjūdį, kuris jau šimtą metų dvasiškai stiprina Bažnyčią, tikinčiųjų bendruomenes ir jų ganytojus - tiek popiežių, vyskupus, vienuolius, tiek paprastus tikinčiuosius. Šio sąjūdžio pagrindą sudaro Marijos žinia, jog Ji yra Rožinio Dievo Motina, kviečia visus nuolat ir pamaldžiai kalbėti Rožinio maldą už pasaulio taiką. Todėl Rožinio Dievo Motinos Marijos apsireiškimai Fatimoje visam pasauliui yra taikos simbolis.

Pasak Fatimos vyskupo Antonio Augusto dos Santos Marto, kuris po tradicinės Žvakių procesijos metinių išvakarėse ir Mišių penktadienio vakarą oficialiai užbaigė tarptautinę Marijos apsireiškimo šimtmečio piligrimystę, Fatima, mūsų laikų žmonėms, yra kaip Dievo šviesos ir grožio atspindys, kviečiantis tikėti ir adoruoti, kaip gailestingumo skelbimas sužeistam pasauliui ir kaip taikos žinia visam pasauliui.

Rožinio Dievo Motinos apsireiškimų šimtmečio jubiliejaus pabaiga yra proga dėkoti Dievui už į Fatimą gausiai susirenkančius piligrimus iš viso pasaulio, už Fatimos „naujosios geografijos“, pasklidusios po visą pasaulį, malonę, už Fatimos atneštą šviesos spindulį vardan taikos ir už atnaujintą ir pagilintą Marijos apreiškimų žinios supratimą dabartiniu pasaulio gyvenimo metu. Todėl meldžiame, sakė Fatimos katalikų vyskupas, kad kuo greičiau praeitų visi konfliktai, įtampos ir branduolinė grėsmė.

Fatimos vyskupas kvietė prisiminti pal. popiežiaus Pauliaus VI vizitą Fatimoje 1967 metų gegužės 13 dieną, jo kvietimą Fatimos apsireiškimus priimti kaip taikos žinią pasauliui. Lankydamasis Marijos, Rožinio Karalienės bazilikoje, kur susitiko su trečiąją Rožinio Dievo Motinos regėtoja, dabar jau mirusia Liucija, popiežius Paulius VI meldė, kad „visi žmonės būtų kilniaširdžiai, kad atsisakytų griovimo ir mirties, maištavimo ir priespaudos planų, o atsidėtų bendros gerovės kūrimui ir solidariam bendradarbiavimui. Mūsų uždavinys, sakė Fatimos ganytojas, kad žmonija kurtų, o ne griautų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.