2017-10-12 15:40:00

Papa: Dinamična riječ Božja ne može se čuvati u naftalinu


Papa Franjo se sinoć obratio sudionicima jednodnevne konferencije povodom 25. godišnjice objavljivanja Katekizma Katoličke Crkve, a koju je organiziralo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije. Sveti je Otac okupljenima rekao da je u samoj naravi Crkve da „čuva“ poklad vjere i „nastavi“ put Crkve kako bi istina koja je prisutna u Isusovu propovijedanju Radosne vijesti rasla u punini do kraja vremena.

S radošću koja se rađa iz kršćanske nade i naoružani „lijekom milosrđa“, pristupamo muškarcima i ženama našeg vremena kako bismo im pomogli pronaći neiscrpno bogatstvo koje je sadržano u osobi Isusa Krista – kazao je Papa, dodajući da je Katekizam važno oruđe i ono vjernicima predstavlja vječni nauk Crkve kako bi mogli rasti u razumijevanju vjere.

U svojem se govoru Sveti Otac osvrnuo i na pitanje smrtne kazne, rekavši da je to pitanje koje bi se u Katekizmu Katoličke Crkve trebalo obraditi na prikladniji i suvisliji način. Papa je napomenuo da se jasnije mora istaknuti da je smrtna kazna nečovječna mjera koja gazi ljudsko dostojanstvo bez obzira kako se provodi. Ona je po sebi protivna Evanđelju jer podrazumijeva namjerno dokidanje ljudskog života koji nikad ne prestaje biti svet u Stvoriteljevim očima i čiji je – u konačnici – jedino Bog istinski sudac i jamac.

Riječ Božja se ne može čuvati u naftalinu poput starog pokrivača da bi ga se zaštitilo od moljaca! – nastavio je Sveti Otac – Riječ Božja je dinamična i živa stvarnost koja se razvija i raste jer je usmjerena prema ispunjenju koje nitko ne može zaustaviti. (…) Nauk se ne može sačuvati, a da mu ne dopustimo razvoj, niti može biti vezan uz tumačenje koje je kruto i nepromjenjivo, a da se pritom ne ponizi djelovanje Duha Svetoga – rekao je na kraju papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.