2017-10-12 16:27:00

Aparesidos 300 metų jubiliejus. Popiežiaus žinia brazilams


Brazilijos Aparesidos šventovėje šiomis dienomis vyksta iškilmės, kuriomis minima šiai šventovei pradžią davusios Mergelės Marijos statulėlės suradimo upėje 300 metų sukaktis. Popiežiui Pranciškui iškilmėse Brazilijos katalikų šventovėje atstovauja jo paskirtas specialus legatas, buvęs Vyskupų kongregacijos ir Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos vadovas kard. Giovanni Battista Re. Jis popiežiaus vardu ketvirtadienį aukojo jubiliejų užbaigiančias Mišias. Šia proga iškilmės dalyviams ir visiems Brazilijos katalikams buvo perduota ir popiežiaus Pranciškaus vaizdo žinia.

Popiežius sveikina visus jubiliejinių iškilmių dalyvius, visus Brazilijos katalikus ir visą tautą. Vaizdo įraše paminėta popiežiaus kelionė į Braziliją 2013 m. vasarą. Tai buvo pirmoji jo apaštališkoji kelionė po išrinkimo į Petro sostą. Popiežius tąkart keliavo į Braziliją dalyvauti Rio de Žaneire vykusiose Pasaulio jaunimo dienose, bet ta pačia proga lankė ir Brazilijos Bažnyčią. Vienas tokių Brazilijos katalikų bendruomenei skirtų pirmosios popiežiaus Pranciškaus kelionė įvykių buvo vizitas Aparesidos šventovėje.

Upėje žvejų surasta Marijos statulėlė atvertė naują Brazilijos katalikų istorijos puslapį. Aparesidos Marijos statulėlės suradimas įkvėpė žmones pasitikėti Dievu, visada būti pasiruošusiems Dievo staigmenoms, - sakė popiežius, video įraše kreipdamasis į brazilus. Šiemet, kai minime šio įvykio 300 metų sukaktį, turime būti dėkingi Dievui už visas jo malones ir turime džiaugtis. „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!”, ragina apaštalas Paulius. Džiaugsmas tesiveržia iš jūsų širdžių, tesilieja per kraštus, tepasiekia kiekvieną Brazilijos kampelį, visus geografinius, socialinius ir egzistencinius paribius, tepasiekia visus žmones, ypač tuos, kurie labiausiai išsiilgę vilties. Marijos šypsena, kurią matome šiame jos atvaizde, prieš tris šimtmečius žvejų surastoje statulėlėje, tebūnie gerumo ir džiaugsmo šaltinis visiems, kas kasdien susiduria su gyvenimo sunkumais. Krikščionis negali būti pesimistas, - sakė popiežius brazilams perduotoje žinioje.

Aparesidos Marijos šventovė yra Brazilijos Bažnyčios širdis, dvasinis visos didelės šalies centras. Šventovės istorija siekia aštuonioliktojo amžiaus pradžią – 1717 m. kai netoliese esančioje Paraiba do Sul upėje žvejai surado nedidelę medinę Švč. M. Marijos statulėlę. Žvejų surastai statulėlei buvo pastatyta nedidelė koplyčia. Didėjant pamaldumui Dievo Motinai, garsui apie šią vietą plintant, vėliu buvo pastatyta didesnė bažnyčia. O dar vėliau ypatingu pamaldumu Dievo Motinai ir jos užtarimu suteikiamomis malonėmis išgarsėjusi vieta buvo paskelbta Brazilijos nacionaline šventove. Prieš šešis dešimtmečius prasidėjo dabartinės didelės bazilikos statybos darbai. Užbaigtą didžiulę baziliką konsekravo popiežius Jonas Paulius II 1980 m. Į šią baziliką 2007 m. buvo nuvykęs ir popiežius Benediktas XVI. Jis tuomet dalyvavo Lotynų Amerikos vyskupų tarybos generalinėje konferencijoje, kuria buvo pradėta visame žemyne vykdoma didžioji evangelizavimo misija. Viso žemyno vyskupų susitikimo baigiamojo dokumento redakcinei grupei vadovavo Buenos Airių arkivyskupas kard. Jorge Mario Bergoglio, dabartinis popiežius Pranciškus. Kaip sakyta, jau kaip popiežius, jis šią šventovę aplankė 2013 m. liepą, vos keturiems mėnesiams praėjus nuo išrinkimo į Petro sostą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.