2017-10-11 15:19:00

Pranciškus kviečia melstis už taiką: Visi gali būti taikos kūrėjai!


Popiežius, primindamas Marijos apsireiškimų Fatimoje jubiliejų, pakvietė kalbėti Rožinio maldą už taiką. „Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipsimės į Dievą“, pasakė popiežius Pranciškus trečiadienį, kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius. Šventasis Tėvas priminė, kad ateinantį penktadienį, spalio 13 dieną, pasibaigia paskutiniųjų Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio minėjimas:

„Kitą penktadienį, spalio 13 dieną, pasibaigia Paskutiniųjų Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmetis. Žvelgdamas į Viešpaties Motiną ir Misijų Karalienę kviečiu visus, ypač šį spalio mėnesį, kalbėti Šventąjį Rožinį su maldos intencija už pasaulio taiką. Malda teišjudina pačias nepaklusniausias sielas, kad iš savo širdžių, žodžių ir veiksmų ištrėmusios smurtą, kurtų nesmurtines bendruomenes, besirūpinančias bendraisiais namais. Nieko nėra neįmanoma, jei malda kreipsimės į Dievą. Visi gali būti taikos kūrėjai.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.