2017-10-11 15:25:00

Popiežius susitiko su kunigais iš Kinijos


Popiežius, prieš bendrąją audienciją Šv. Petro aikštėje, susitiko su grupe Discipulorum Domini kongregacijos kunigų iš Kinijos. Maždaug trisdešimties kinų kunigų susitikimas su Šventuoju Tėvu įvyko mažojoje Pauliaus VI audiencijų salėje. Discipulorum Domini kongregacija, veikianti Kinijoje, Taivane, Indonezijoje, Malaizijoje, Singapūre ir Kanadoje, šiemet mini įkūrimo devyniasdešimtąsias metines. Pirmąją kinų vyrų vienuolinę kongregaciją Pekine įkūrė Kinijos apaštalu vadinamas kardinolas Celsio Costantini.

Šventųjų skelbimo kongregacija neseniai leido Romos vyskupijoje pradėtą Dievo tarno kardinolo Celsio Costantini beatifikacijos bylos sprendimą perkelti į Concordia-Pordenone vyskupiją šiaurės rytų Italijoje, iš kurios Dievo tarnas kilęs. Regionų vyskupijas apjungianti Triveneto vyskupų konferencija vienbalsiai pritarė bylos perkėlimui į kardinolo gimtinę. Oficialus beatifikacijos bylos pradžios aktas Concordia-Pordenone vyskupijoje įvyks spalio 17-ąją, kardinolo Costantini mirties penkiasdešimt devintųjų metinių dieną. Iškilmėje Concordia-Pordenone vyskupijoje dalyvaus taip pat Discipulorum Domini kongregacijos kunigai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.