2017-10-11 15:52:00

24 valandos vardan religijos laisvės Paryžiuje


Ketvirtadienį Prancūzijos sostinėje rengiama akcija „24 valandos vardan religijos laisvės“. Labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“, po panašių akcijų Londone ir Rio de Žaneire, spalio 12 pavakare apšvies raudonai šviečiančiais žibintais garsiąją Montmartre baziliką, dedikuotą Švč. Jėzaus Širdžiai. Bazilika bus atdara tikintiesiems visą parą, ketvirtadienį joje aukojamos Šventosios Mišios prasidės 11.15 val. Popietę ant šventovės laiptinės susirinkusieji bus kviečiami pasidalyti mintimis diskusijoje apie krikščionių persekiojimą ir kankinystę ir, pritemus, apie 19 val., žadama įžiebti simboliškai kankinių kraujo spalvą primenančius prožektorius. Tuo metu šventovės viduje prasidės maldos vigilija, kuri tęsis visą naktį, atminimui tų, kurių suvaržyta religinė laisvė. Užeinantieji į Švč. Jėzaus Širdies baziliką galės adoruoti išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą.

Pasak labdaros organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ atstovų, apšvietimas tamsoje raudona spalva verčia žmonės susimąstyti; akcija tam ir yra skirta, kad pastebėję įvykį asmenys susikauptų, pasvarstytų, ką reiškia gyventi sąlygomis, kai kliudoma, varžoma arba net draudžiama praktikuoti tikėjimą, arba kai už tai baudžiama, kartais fizinėmis bausmėmis, arba panaudojama prievarta. Daugelis žmonių apie tai beveik visai nenusimano, nes didžiosios medijos apie tai nepraneša. Tačiau kai raudonai sušvito Londone garsioji Westminsterio katedra arba Rio de Ženeiro kalvoje Kristaus Išganytojo statula, arba Romoje „Trevi“ fontanas, tada žmonės ėmė domėtis „kas čia?!“

Labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ jau daugiau kaip septynis dešimtmečius morališkai ir finansiškai remia sunkumus patiriančias krikščionių bendruomenes ir Bažnyčias visame pasaulyje ir, pasak jos atstovų, „kankinių kraujo šviesos“ akcijas žada tęsti ateityje kituose miestuose, kad atkreiptų pasaulio dėmesį į religinio persekiojimo temą ir kad pasaulis neužmerktų akių priešais tuos, kurie paaukojo arba aukoja gyvybę dėl savo tikėjimo, arba iš kurių dar šiandien atimama religijos laisvė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.