2017-10-10 15:21:00

Pripažinta Gvatemalos pranciškonų kankinystė


Gvatemaloje, prieš trisdešimt šešerius metus nužudyti pranciškonai mirė kankinių mirtimi. Šventųjų skelbimo kongregacija, gavusį popiežius pritarimą, paskelbė dekretą dėl dviejų pranciškonų Dievo tarnų kankinystės. Mažesnysis brolis t. Marcelis Tulio Maruzzo ir pasauliečių ordino narys Liudvikas Obdulio Arroyo Navarro buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui 1981 metų liepos 1 dieną. Jie artimiausiu metu bus paskelbti palaimintaisiais.

Iš Šiaurės Italijos kilusį pranciškoną kankinį Marcelį, o taip pat pranciškonu kartu su juo tapusį jo brolį dvynį, kunigais 1953 metais įšventino būsimas popiežius ir šventasis kardinolas Angelo Roncalli, kurį liturgija mini šį trečiadienį, spalio 11 dieną. Į Gvatemalą iškeliavęs misionierius kilniadvasiškai atsidavė vargšų ugdymui ir globai, tuo sužadino vienų žavesį, o kitų neapykantą. Žmogžudžiams surengus pasalą t. Marcelis buvo nušautas kartu su jį lydėjusiu jaunu katechetu, pranciškonų pasauliečiu Liudviku.

Kongregacija, po Šventojo Tėvo audiencijos pirmadienį jos prefektui kardinolui Amato, paskelbė dar kitus septynis dekretus dėl kandidatų į palaimintuosius herojiškų krikščioniškų dorybių.

Be kitų Dievo tarnų, kurie pagal naujausius dekretus vadinsis garbingaisiais, yra kapucinas kunigas Serafinas Kašuba, miręs Lvove, Ukrainoje, prieš keturis dešimtmečius, 1977 rugsėjo 20 dieną. Pranciškonas kapucinas gimė Zamarstynow, 1910 metų birželio 17 dieną. Jo krikšto vardai - Liudvikas Kazimieras.

Garbingosios titulas suteiktas Pranciškonių Kryžiaus seserų tarnaičių kongregacijos steigėjai Elzbietai Rožei Czacka. Garbingoji Dievo tarnaitė gimė Ukrainoje 1876 ir mirė Lenkijoje 1961 metais. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.