2017-10-10 16:39:00

Popiežius įkūrė dvi sirų malabarų vyskupijas Indijoje


Antradienį Vatikane paskelbta, jog popiežius Pranciškus pertvarkė Indijos sirų malabarų katalikų Bažnyčios struktūrą, įkurdamas dvi naujas vyskupijas ir paskirdamas joms naujus vyskupus.

Nauja Hosuro vyskupija įkurta šiaurinėje Tamil Nadu valstijos dalyje, Indijos pietuose. Į jos teritoriją įeina keli didmiesčiai, tarp jų Čenajus, buvęs Madrasas, tačiau šiai bažnytinei bendruomenei priklausančių žmonių skaičius siekia tik apie 50 tūkst. Jos vyskupu paskirtas kun. Sebastian Pozholiparampil.

Kitu popiežiaus potvarkiu įkurta Šamšabado vyskupija, į kurios ribas įeina visa Indijos teritorija nepriklausanti kitoms sirų malabarų vyskupijoms. Naujos vyskupijos ganytoju paskirtas vysk. Raphael Thattil, lig šiol buvęs vyskupu augziliaru Trichuro vyskupijoje.

Šia proga popiežius Pranciškus taip pat parašė laišką, adresuotą visiems Indijos vyskupams, kuriame aiškina šiuos savo potvarkius. Popiežius pirmiausia primena, kad vienoje Katalikų Bažnyčioje darniai sugyvena įvairūs ritai ir tradicijos, kad tokia įvairovė yra Bažnyčios turtas. Taip pat primenama lotynų apeigų Bažnyčios santykių su sirais malabarais istorija, Romos vyskupų rūpinimasis šios sirų malabarų reikalais. Popiežiaus laiške paminėtos visų pirma jo pirmtakų - šv. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI pastangos garantuoti sklandžią sielovadą, jų įkurtos naujos vyskupijos.

Sirai - malabarai, kartu su sirais - malankarais, sudaro dvi pagrindines rytų apeigų bendruomenes, kurios Indijoje gyvavo dar prieš lotynų apeigų misionierių atvykimą. Į Indiją šešioliktajame amžiuje atvykus misionieriams iš Europos, rytų tradicijų krikščionys, pirma sirai - malabarai, vėliau ir sirai - malankarai, susivienijo su Romos Bažnyčia, išlaikydami savąsias apeigas ir dvasines tradicijas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.