2017-10-10 15:20:00

Popiežiaus homilija. Dievo visagalybė – gailestingumas.


Antradienio Mišių pirmasis skaitinys pasakoja apie pranašą Joną, kuris Dievo vardu ragina Ninivės miesto gyventojus atsiversti. Jie nusigręžia nuo pikto ir Dievas jų pasigali. Pirmadienio Mišių skaitinyje girdėjome, kad iš pradžių Jona nenorėjo imtis šios misijos, kad nuo jos bėgo. Trečiadienį skaitomoje tos pačios Jonos knygos ištraukoje bus sakoma, kad pranašas murmės, matydamas, kad Dievas pasigailėjo miesto gyventojų.

Jona buvo kietaširdis, užsispyręs žmogus, - sakė popiežius antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. „Užsispyrę žmonės, kietaširdžiai, nesupranta kas yra Dievo gailestingumas. Jie kaip Jona. „Turime aiškiai sakyti, kad kas daro bloga, tas bus nubaustas ir pateks į pragarą...“  Kietaširdžiai nemoka atverti širdies, kaip Viešpats. Kietaširdžiai yra bailiai, jų maža širdis uždara, jie įsikibę gryno teisingumo. Jie užmiršta, kad Dievo teisingumas tapo kūnu jo Sūnuje, tapo gailestingumu, tapo atleidimu, kad Dievo širdis visada noriai atleidžia“.

Užsispyrusieji užmiršta, sakė Pranciškus, kad Dievas savo visagalybę apreiškia gailestingumu ir atleidimu. „Nelengva suprasti Dievo gailestingumą. Nelengva. Norint jį suprasti, reikia daug melstis, nes tai malonė. Mes esame įpratę sakyti: „tu man tai padarei, aš tau tuo pačiu atsimokėsiu...“, mes manome, kad „atsimokėjimas“ tai teisingumas. O iš tiesų  juk Jėzus už mus visus sumokėjo“.

Toliau homilijoje popiežius vėl sugrįžo prie pranašo Jonos knygos. „Štai kokią žinia skelbia ši pranašo knyga – joje tarpusavy kalbasi pranašystė, atgaila, gailestingumas, baimė ir užsispyrimas. Tačiau viską nugali Dievo gailestingumas, nes jo visagalybė apsireiškia visų pirma gailestingume. Aš jums patariu šiandien paimti į rankas Šventąjį Raštą ir perskaityti Jonos knygą – ji mažytė – trys lapai – ir pažiūrėti kaip veikia Viešpats, kaip jo  gailestingumas perkeičia mūsų širdis. Ir dėkoti Viešpačiui už jo didį gailestingumą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.