2017-10-09 16:22:00

Popiežius susitiko su Rytų katalikų Bažnyčių vadovais


Popiežius audiencijoje priėmė Rytų katalikų Bažnyčių patriarchus ir didžiuosius arkivyskupus, iš viso trylika hierarchų, vadovaujančių patriarchalinėms Bažnyčioms Artimuosiuose Rytuose, Azijoje ir Europoje. Popiežius kalboje pasidžiaugė galįs pasidalyti su patriarchalinių Bažnyčių vadovais jų pastoracijai pavestų tikinčiųjų džiaugsmais ir skausmais.

Šventasis Tėvas pasakė, kad rūpestis visomis Bažnyčiomis pasireiškia taip pat per hierarchinę bendrystę su Romos vyskupu, apaštalo Petro įpėdiniu. „Romos vyskupas yra Petro tarnystės pamatas, o tai yra vadovavimas meilės tarnystei ir meilėje“.

Esu įsitikinęs, tęsė popiežius Pranciškus, kad Bažnyčioje reikia sustiprinti ir pagilinti tą ryšį, kuris susieja kolegialumą su Petro pirmumu, kad būtų vykdomas „diakoniškas pirmumas“, pagal taisyklę (kurią išreiškia popiežiaus titulas) „Servus servorum Dei“.

Tarp Petro įpėdinio uždavinių, kaip buvo išrenkant apaštalą Motiejų, yra gerų vyskupų parūpinimas pasaulyje pasklidusioms vietinėms Bažnyčioms. Jūsų ir jūsų Sinodų prašau bendradarbiauti šioje taip svarbioje tarnystėje, kad būtų parenkami šiai tarnystei tinkami vyrai.

Rytų katalikų Bažnyčių vadovai Romoje šiomis dienomis dalyvauja Rytų Bažnyčių  Kongregacijos plenarinėje asamblėjoje, kuria pažymimas Kongregacijos įsteigimo šimtmetis. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.