2017-10-09 13:26:00

Popiežiaus homilija. Ką darau sutikęs kenčiantį žmogų?


Rūpinkimės sužeistais žmonėmis, sekime Gerojo Samariečio pavyzdžiu, - ragino popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelija priminė garsųjį Jėzaus palyginimą: šalia kelio guli plėšikų sumuštas žmogus, kunigas ir levitas praeina nekreipdami dėmesio. Tik visų niekinamas svetimšalis samarietis pasigaili sumušto žmogaus.

„Dažnai mes taip elgiamės – matome nelaimę, matome kitą žmogų ištikusį blogį, bet praeiname pro šalį. Skaitome apie tai laikraščiuose; šios nelaimės pristatytos kaip skandalai ir sensacijos. O štai tas pagonis, tas nusidėjėlis, pamatė nelaimės ištiktą žmogų ir nepraėjo pro šalį. Pasigailėjo. Lukas aiškiai sako: pamatė ir pasigailėjo; nepraėjo pro šalį. „Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas“. „Negaliu aš jo čia palikti, negaliu sakyti, kad tai ne mano reikalas ir pasišalinti. Ne“.“

„Žiūrėdami į šį palyginimą mes suprasime Jėzaus Kristaus slėpinio gylį ir plotį, - sakė Pranciškus. Jėzui klausimą uždavęs rašto aiškintojas susigėdęs tyliai pasišalino. Nesuprato. Nesuprato Kristaus slėpinio. Galbūt jis suprato tą paprastą žmoniškumo taisyklę, kuri priartina prie Kristaus slėpinio. Galbūt jis suprato, kad reikia matyti šalia esantį žmogų, kad reikia padėti jam atsikelti. Jai kas nors tai supranta, jis jau eina geru keliu, eina geru keliu vedančiu link Kristaus“.

Popiežius ragino skaitant šį Evangelijos puslapį savęs klausti: „Kaip aš elgiuosi? Kas esu – plėšikas, apgavikas, sugedęs žmogus? Esu panašus į plėšiką, kuris užpuolė keleivį; o gal į kunigą, kuris žiūri į kitą pusę ir praeina? Gal aš esu katalikų veikėjas, bet vis tiek taip elgiuosi? O gal suprantu, kad esu nusidėjėlis? Gal jaučiu savo nuodėmių naštą, bet prisartinu, pasilenkiu, padedu į nelaimę patekusiam žmogui? Kaip aš elgiuosi matydamas tą daugybę žaizdų, daugybę sužeistų žmonių, kuriuos sutinku kiekvieną dieną? Pamąstykime apie tai skaitydami ir vėl iš naujo skaitydami šią ištrauką. Čia apreikštas Jėzaus Kristaus slėpinys. Mes esame nusidėjėliai. Jis atėjo mūsų pagydyti, padovanoti mums naują gyvenimą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.