2017-10-09 16:18:00

Kanonų teisės kodeksas „dėl sielų gerovės“


Popiežius Pranciškus laišku pasveikino tarptautinio suvažiavimo, skirto Kanonų teisės kodekso šimtmečio jubiliejui, dalyvius. Šventojo Tėvo sveikinimą perdavė suvažiavime Popiežiškajame Laterano universitete dalyvavęs jo valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Popiežiaus Benedikto XV prieš šimtą metų, 1917 gegužės 27 dieną, užbaigtas Kanonų teisės kodifikavimas buvo „drąsus sprendimas“, kurio imtasi „vien dėl rūpinimosi Bažnyčios pastoracija“. Praėjus šimtmečiui „negalima paneigti, kad kodeksą rengę popiežiai labai pasitarnavo Bažnyčios gerovei. Ši sukaktis šiandien turėtų paskatinti iš naujo apibrėžti ir pagilinti autentišką tiesės reikšmę Bažnyčioje, kurioje pirmauja Dievo Žodis ir sakramentai, o juridinės normos svarbios, tačiau turi tarnavimo vaidmenį. Tai, ko anot popiežiaus reikia, yra „autentiška juridinė formacija, kuri leistų suprasti kanonų teisės pastoraciškumą, jos struktūriškumą gerovės atžvilgiu“. Popiežius Pranciškus priminė savo pirmtako Benedikto XVI pasisakymą laiške seminaristams, kuriame kvietė ne tik išmokti, bet ir pamilti kanonų teisę, nes „visuomenė be teisės yra tas pats kaip beteisė visuomenė. Teisė yra meilės sąlyga!“

Popiežius Pranciškus laiške priminė ir šv. Jono Pauliaus II mintį, išsakytą skelbiant naująjį Romos Bažnyčios kanonų teisės kodeksą 1983 metais, jog „reikia daug pastangų, kad į kanonų kalbą būtų išversta susirinkiminė ekleziologija. Šie žodžiai liudija apie Vatikano II Susirinkimo nulemtą perėjimą nuo ekleziologijos tvarkomos pagal kanonų teisę prie kanonų teisės tvarkomos pagal ekleziologiją. Tai kartu reikalauja, kad kanonų teisė visuomet būtų suderinta su susirinkimine ekleziologija Dievo tautos kasdieniame gyvenime“. Vienas toks pavyzdys, nurodytas popiežius laiške, yra du neseniai paskelbti dokumentai Motu proprio, kuriais buvo reformuotas kanoninis procesas dėl santuokos galiojimo.

„Vatikano II Susirinkimo, kaip visų susirinkimų, poveikis dar ilgai bus juntamas visoje Bažnyčioje. Todėl kanonų teisė gali tapti puikiu instrumentu, skatinančiu jo įgyvendinimą šiandien ir ateityje“, patikino laiške popiežius Pranciškus.

Laiško pabaigoje Šventasis Tėvas nurodė kai kurias sferas, kuriose kanonų teisės kodeksas padėtų krikščionims save ugdyti pagal Vatikano II Susirinkimo mokymą: kolegialumas; sinodiškumas Bažnyčios valdyme; vietinių Bažnyčių vaidmens pripažinimas; visų krikščionių tikinčiųjų atsakomybė Bažnyčios misijoje; ekumenizmas; gailestingumas ir artumas, kaip pagrindinis pastoracinis principas; asmeninė, kolektyvinė ir institucinė religijos laisvė; bažnytinių ir pilietinių bendruomenių bendradarbiavimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.