2017-10-07 10:44:00

Vėlinių dieną popiežius aplankys karių ir nužudytų įkaitų kapus


Šventojo Sosto spaudos salė pranešė apie keletą naujų popiežiaus susitikimų ir vizitų, numatytų ateinančioms savaitėms.

Trečiadienį, spalio 11-ąją, vakare popiežius susitiks su Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos rengiamo susitikimo dalyviais. Ketvirtadienį, rugsėjo 12-ąją, iš ryto Pranciškus aplankys Popiežiškąjį Rytų institutą, esantį Romos centre, šalia Didžiosios Švč. Mergelės Marijos bazilikos. Po to bazilikoje Šventasis Tėvas aukos Mišias. Popiežiškajam Rytų institutui spalio 15 d. sukaks 100 metų. Šią mokslo instituciją 1917 m. įkūrė popiežius Benediktas XV. Institute studijuojama Rytų Bažnyčių ekleziologija, liturgija, teisė, patristika. Po Vatikano II Susirinkimo Institutas tapo svarbiu ekumeninio dialogo su Rytų Bažnyčiomis centru.

Lapkričio 2-ąją, Mirusių tikinčiųjų minėjimo – Vėlinių – dieną, popiežius Pranciškus aplankys amerikiečių karių kapines, šalia Nettuno miesto, už keturių dešimčių kilometrų į pietus nuo Romos ir jose aukos Mišias už visus visuose karuose žuvusius žmones. Šiose kapinėse yra palaidota 8 tūkst. amerikiečių karių, žuvusių įvairiuose Italijoje vykusiuose mūšiuose nuo 1943 m. rudens iki 1945 m. pavasario.

Grįždamas į Romą pavakare popiežius užsuks į miesto pietinėje dalyje, prie Ardeatina kelio, esančią buvusią tufo akmens skaldyklą, kurioje palaidoti karo metais nacių sušaudyti žmonės. Čia 1944 m. kovo 24 d., keršydami už pasikėsinimą į savo karius, naciai sušaudė 335 civilius įkaitus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.