2017-10-07 16:27:00

Popiežius siunčia pasiuntinį į JAV sostinę


Popiežius siunčia savo atstovą į JAV sostinę pašventinti užbaigtą Nacionalinės šventovės didįjį kupolą. Šventinamas didžiausias iš penkių ir centrinis Nekaltojo Prasidėjimo Marijos šventovės kupolas, skirtas Švč. Trejybei. Šio kupolo pašventinimu bus užbaigtas šimtmetį trukęs šventovės įrengimas. Savo ypatinguoju pasiuntiniu į Švč. Trejybės kupolo šventinimo iškilmę Vašingtone popiežius Pranciškus siunčia amerikietį kardinolą Keviną Josephą Farellą, Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektą.

Nekaltojo Prasidėjimo Marijos šventovės Švč. Trejybės kupolo vidų puošia ką tik baigta mozaika, kurios paauksuotų plytelių fone pavaizduota Švenčiausioji Trejybė, Nekaltai Pradėtoji Marija ir dvidešimt du šventieji šlovinantys Švenčiausiąją Trejybę ir garbinantys Nekaltai Pradėtąją Mariją. Kupole pavaizduoti su Amerika, kaip ir su šia Marijos šventove susiję šventieji - pirmasis kanonizuotas amerikietis šv. Juan Diego, pirmoji kanonizuota amerikietė šv. Kateri Tekakwitha, JAV garbės pilietė šv. Motina Teresė iš Kalkutos, pirmasis kanonizuotas JAV pilietis šv. Pranciškus Cabrini, pirmasis popiežius lankęsis nacionalinėje šventovėje šv. Jonas Paulius II, pirmasis šventasis kanonizuotas JAV šv. Juniperas Serra.

Kupole vaizduojama šventųjų procesija atspindi tai ką apie didžiausią JAV katalikų šventovę pasakė popiežius šv. Jono Pauliaus II - „Šventovė kalba visos Amerikos balsu, t.y. visų Amerikos vaikų, atkeliavusių iš senojo žemyno. Atvykdami iš skirtingų Europos kraštų ir kalbėdami kitomis kalbomis jie atsivežė tą pačią Marijos meilę savo širdyse ir (šventovėje) prisiglaudė prie savo bendros Motinos širdies, per savo tikėjimą į Jėzų supratę, kad priklauso vienai Dievo tautai“.

Popiežius Pranciškus, atvykęs į JAV 2015 metais, lankėsi ir Nacionalinėje šventovėje, vizito metu pašventino pirmąjį kupolo mozaikos segmentą, ant kurio užrašyti žodžiai „Tikiu į Dievą Tėvą“ ir „Amen“, pirmieji ir paskutinysis Tikėjimo išpažinimo žodžiai. Mozaikos juostoje įrašytas visas Nikėjos – Konstantinopolio Tikėjimo išpažinimo tekstas anglų kalba.

Didžiojo kupolo atidengimas užbaigs penkiuose kupoluose sekamą Naujojo Testamento pasakojimą: Įsikūnijimo kupolas – Kristaus atėjimą į pasaulį; Išganymo kupolas – Kristaus mirtimi ir prisikėlimu įvykdytą išganymą; Trejybės kupolas – didįjį tikėjimo slėpinį su Švč. Trejybe, Mergele Marija, šventaisiais ir Tikėjimo išpažinimo tekstu; Pašventinimo kupolas – Šventosios Dvasios nužengimą, kai Apaštalai gavo siuntimą eiti skelbti Evangeliją iki pasaulio pakraščių ir Pagarbinimo kupolas – laikų pabaigos pranašystę ir Avinėlio pergalę.

Penkių kupolų temas užbaigia didžioji Kristaus Visatos Valdovo mozaika bazilikos šiaurinėje apsidėje.

Nekaltojo Prasidėjimo Marijos bazilikos portalas, rašydamas apie kupolų mozaikas, cituoja šv. popiežiaus Jono Pauliaus II „Laišką menininkams“:

„Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtąją naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį suvokiamą juslėmis, negana to, kiek įmanoma, patrauklų. Tad jai reikia prasmingomis formuluotėmis perduoti tai, kas iš principo neišreiškiama. Menui būdingas savitas gebėjimas pasirinkti vieną ar kitą naujienos aspektą ir paversti jį spalvomis, formomis, garsais, sustiprinančiais žiūrovo ar klausytojo intuiciją. Ir tai daroma neatimant iš naujienos jos transcendentinės vertės ir slėpinio aureolės.“ (Jonas Paulius II, Laiško menininkams, 1999m.)

Nacionalinės šventovės Švč. Trejybės kupolo šventinimo iškilmė Vašingtone Nekaltojo Prasidėjimo Marijos šventovėje įvyks gruodžio 8 dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.