2017-10-07 16:55:00

Papina poruka sudionicima međunarodnoga kongresa o kanonskom pravu


Papa Franjo poslao je poruku sudionicima XVI. međunarodnoga kongresa o kanonskom pravu koji se ovih dana održava u Rimu, a koji je organiziran povodom 100. godišnjice proglašenja prvog Zakonika kanonskog prava, 12. svibnja 1917. godine. Sveti Otac spomenuti susret vidi kao povoljnu priliku za promišljanje o istinskoj pravnoj formaciji u Crkvi, koja shvaća pastoralnu narav kanonskoga prava, njegovu važnost u spasenju dušâ, te koji naglašava poštovanje krjeposti pravednosti, a što Crkva treba potvrditi i jamčiti.

Navodeći svoje predšasnike papu Benedikta XVI. i sv. Ivana Pavla II., papa Franjo ponovio je poziv na ljubav prema kanonskom pravu u svjetlu izreke „nulla est caritas sine iustitia – nema ljubavi bez pravde“. Istaknuo je i važnost stalnog usklađivanja kanonskog prava s koncilijarnom ekleziologijom. Papa je također izrazio nadu da će kanonsko pravo postati „oruđe“ koje će olakšati „dugoročno prihvaćanje“ Drugog Vatikanskog sabora. Pritom su mu važne točke kolegijalnosti, sinodalnosti, veće odgovornosti za mjesne Crkve, kao i suodgovornost svih vjernika za poslanje Crkve.
All the contents on this site are copyrighted ©.