2017-10-06 16:51:00

Nobelio taikos premija: pats laikas atsisakyti branduolinio ginklo


Šventasis Sostas džiaugiasi Nobelio taikos premijos paskyrimu Tarptautinei branduolinių ginklų uždraudimo kampanijai (ICAN), pareiškė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos atstovas. Pasak dikasterijos sekretoriaus kun. Bruno Maria Duffe, jau pats laikas sustabdyti branduolinį ginklavimąsi ir šiuos ginklus sunaikinti. Kun. Duffe atkreipė dėmesį, jog Vatikane lapkričio mėnesį rengiama konferencija branduolinių ginklų uždraudimo tema. Konferencijoje be kitų dalyvaus JT generalinis sekretorius Antonio Guterres ir buvęs Tarptautinės atominės energijos agentūros generalinis direktorius Muhammad Al-Baradei.

Vienintelis kelias į saugią taiką yra dialogo kelias, pridūrė kun. Duffe. Pasak jo, Nobelio taikos premijos paskyrimas Tarptautinei branduolinių ginklų uždraudimo kampanijai yra ženklas vyriausybėms ir nevyriausybinėms organizacijoms bendradarbiauti vardan branduolinės energijos panaudojimo vien civiliniams reikalams. Diplomatija gali nulemti, kad pasaulis galėtų tapti laisvas nuo atominio ginklo, tačiau daug priklauso ir nuo politikų bei mokslininkų moralinės atsakomybės, pareiškė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretorius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.