2017-10-05 12:37:00

Popiežius priėmė Chaldėjų Bažnyčios sinodo dalyvius


Popiežius ketvirtadienį priėmė Chaldėjų Bažnyčios sinodo dalyvius. Dvidešimt metinės sinodo asamblėjos, vykstančios Romoje, dalyvių Šventajam Tėvui pristatė chaldėjų patriarchas Louis Raphael Sako. Vyskupai iš Irako ir chaldėjų katalikų diasporos posėdžiaus iki sekmadienio, spalio 8 dienos. Popiežius, pasveikinęs patriarchą ir sinodo dalyvius pasakė kalbą, kurioje aptarė pagrindines asamblėjos temas, įvardydamas šešias prioritetines Chaldėjų Bažnyčiai, ypač toms jos bendruomenėms, patiriančioms iššūkius jų gyvavimui Artimųjų rytų regione: priverstinė krikščionių migracija, kaimų atstatydinimas, pabėgėlių sugrįžimas, Bažnyčios jurisdikcija, Liturgija ir pašaukimų pastoracija.

Popiežius paprašė patriarcho, kad perduotų jo sveikinimą savo Bažnyčios tikintiesiems, drauge išsakė viltį, kad pasitvirtins naujausios žinios iš Irako, pasak kurių pastebimas gyvenimo ir veiklos atsikūrimas tuose miestuose ir regionuose, kurie dar neseniai buvo skaudžiai išbandomi baisios prievartos. Popiežius meldė, kad Dievo gailestingumas leis užgydyti tikinčiųjų bendruomenės širdį žeidžiančias karo žaizdas taip, kad jos galėtų vėl prisikelti.

Popiežius linkėjo, kad Chaldėjų Bažnyčia Irake niekuomet neprarastų dvasios stiprybės, vilties ir darbštumo, kad nepasiduotų išliekantiems sunkumams, nors, pripažino Šventasis Tėvas, jau daug laimėta atsikūrimo sferoje, ypač Ninėvės lygumose. Irako žemė, kurią pasak tradicijos, evangelizavo apaštalas Tomas, nuo seniausių laikų pasauliui apsireiškė kaip civilizacijos, susitikimo ir dialogo žemė. Todėl ypatingai svarbu, kad krikščionys, ganytojai su tikinčiaisiais, stiprinami savo šaknų, vieningai ugdytų pagarbius ryžius ir tarpreliginį dialogą su visu kraštu.

Popiežius, kalbėdamas apie pašaukimų pastoraciją, be kita ko sakė, kad nepaisant Bažnyčios patiriamo pašaukimų skaičiaus mažėjimo, reikia vengti priimti į kunigų seminarijas asmenis, kurių Viešpats nepašaukė. Reikia nuodugniai ištirti jaunuolių pašaukimą ir patikrinti jo autentiškumą. Pašautiesiems popiežius prašė suteikti integralią formaciją, kuri apimtų įvairius gyvenimo aspektus darniai atsiliepiant į keturias formacijos dimensijas: žmogiškąją, dvasinę, pastoracinę ir intelektualinę ir kad būtų natūraliai tęsiama tęstinė dvasininkų formacija.

Kita popiežius paminėta tema Chaldėjų vyskupų sinodo asamblėjos nariams buvo apie diasporos pastoraciją. Šventasis Tėvas kvietė ganytojus permąstyti diasporos temą, atkreipiant dėmesį į konkrečias situacijas, kuriose bažnytinės bendruomenės gyvena.

Vyskupai visuomet tebūna tėviški savo kunigams ir gailestingi visiems taip, kaip Tėvas!, palinkėjo popiežius. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.