2017-10-03 18:30:00

Pirmoji atnaujintos Popiežiškosios gyvybės akademijos asamblėja


Romos kurijos reformos kontekste buvo reformuota ir Popiežiškoji gyvybės akademija, įkurta 1994 metais šv. Jono Pauliaus II. Buvo pertvarkytas jos statutas, priimti nauji akademikai.

Statute nurodoma, kad Akademijos tikslas yra „ginti ir remti žmogaus gyvybės ir asmens orumo vertę“ tokiais būdais: vykdant tarpdisciplinines studijas gyvybės ir orumo klausimais, formuojant asmenis gyvybės kultūrai, atitinkamai Bažnyčios Mokymui, aiškiai ir laiku informuojant Bažnyčios lyderius, medicinos institucijas, sveikatos apsaugos organizacijas ir pilietinę visuomenę.

Šventojo Sosto spaudos salėje buvo surengtas pirmosios atnaujintos Akademijos visuotinės narių asamblėjos, kuri prasidės spalio 5 dieną ir baigsis spalio 7 –ąją, pristatymas.

Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia paminėjo, kad dabartiniai akademikai yra iš 37 valstybių ir atstovauja įvairioms mokslinėms ir humanistinėms disciplinoms. 45 Akademijos nariai yra paskirti popiežiaus, dar 87 yra išrinkti Akademijos tarybos, visų jų kadencijos trukmė yra penkeri metai, su galimybe pratęsti. Arkivyskupas Paglia paminėjo statuto naujovę – Akademijos nariais penkeriems metams taps ir „jauni tyrinėtojai“, Akademijai reikšmingose srityse dirbantys jauni mokslininkai. Šiuo metu tokį statusą gavo trylika asmenų, jaunų moterų ir vyrų.

Akademijos tikslas, pakartojo jos pirmininkas, yra „tarnauti žmogaus gyvybei visose jos etapuose“, pasinaudojant plačiu kompetencijų ir temų spektru. Spalio 5-ąją prasidėsianti asamblėja yra skirta „Gyvybės palydėjimui ir naujoms atsakomybėms technologinėje eroje“. Pasak arkivyskupo Paglia pateikto pristatymo, žmonija įsisąmonino, jog gali nulemti milžinišką žalą ir net savęs sunaikinimą branduolinio ginklo panaudojimu, pradeda įsisąmoninti, kad prie tokių pačių pasekmių gali atvesti beatodairiškas aplinkos bei gamtinių resursų išnaudojimas ir nualinimas. Mažiau įsisąmonintas pavojus, kurį kelia žmogaus gyvybės vertę ištrinančios sampratos ir technologijos. Gyvybė nėra abstrakcija, bet labai konkreti tikrovė, susijusi su įvairiomis istorinėmis, kultūrinėmis, geografinėmis aplinkybėmis. Todėl, pavyzdžiui, į Akademijos akiratį patenka tiek prekybos ginklais, tiek rizikingų gyvybei technologijų problemos.

Žmogaus gyvybės tema, Gyvybės akademijos asamblėjos pristatyme sakė arkivyskupas Paglia, vargiai gali būti susiaurinta iki vienos disciplinos. Apie ją gali pasisakyti ne vien gamtamoksliai, bet humanistiniai ir socialiniai mokslai, nes gyvybė ir gyvenimas nėra vien biologinė veikla, bet taip pat santykiai, socialiniai kontekstai, egzistenciniai pasirinkimai. Akademija sieks būti diskusijų ir dialogo vieta, remdamasi turtinga evangeline tradicija, tikėjimo šviesoje. Šiemetinėje asamblėjoje bus aptartas gyvybės ir technologijų mazgas, pripažįstant nesuskaičiuojamas ir milžiniškas galimybes, bet taip pat perspėjant apie pavojų technologijos pažangai tapti „religija“, kuriai paaukojama bet kokia kita vertybė.

Arkivyskupas Paglia paminėjo ir ateinančių mėnesių planus: lapkričio pabaigoje rengiama bendra konferencija apie gyvenimo pabaigą ir paliatyvinę slaugą su Pasaulinės medicinos asociacijos Europos padaliniu, kitų metų vasarį Akademija dalyvaus Maskvos ortodoksų patriarchato rengiamame kongrese, numatyta visą eilė įvairaus lygio mokslinių susitikimų – apie proto ir sąžinės santykį, apie robotiką, apie žmogaus genomą.

„Akademijos ambicija yra nagrinėti šias temas sujungiant mokslinį griežtumą ir humanistinę išmintį, aistrą tiesai ir įvairių kompetencijų bei pasaulio vizijų tarpusavio diskusiją“, kalbėjo arkivyskupas Paglia, pristatęs ir naują Akademijos interneto portalą bei profilius „Twitter”, „Youtube“ ir „Flicr“ socialiniuose tinkluose. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.