2017-10-02 12:20:00

Papež: Največji dar, ki ga je Bog namenil vsakemu med nami, je življenje


VATIKAN (ponedeljek, 2. oktober 2017, RV) – Papež Frančišek je danes sprejel v avdienco člane Italijanskega inštituta za darovanje. Organizacija je nosilec t.i. Dneva daru, ki poteka 4. oktobra, na praznik sv. Frančiška Asiškega.

Največji dar je življenje
»Največji dar, ki ga je Bog namenil vsakemu med nami, je življenje. In življenje je del nekega drugega izvornega božjega daru, kar je stvarstvo,« je dejal papež v govoru. Izpostavil je, da bi se vsi morali čutiti odgovorne za ustrezno varovanje stvarstva, zanj skrbeti in ščititi ga pred različnimi oblikami propadanja. Naša naloga je namreč, da ohranimo in v celoti izročimo prihodnjim generacijam naš planet, ki smo ga prejeli od Boga kot zastonjski dar. »Pred ekološko krizo, ki jo živimo, je perspektiva prejetega daru in izročitev tega daru tistemu, ki bo prišel za nami, razlog za zavzemanje in upanje,« je dejal papež.

Jezusova nova zapoved ljubezni
Dar življenja in dar stvarstva izvirata iz »Božje ljubezni do človeštva«. Po teh dveh darovih nam Bog daje svojo ljubezen. V kakšni meri se odpremo in jo sprejmemo, lahko postanemo tudi mi dar življenja za brate. To nas je spomnil Jezus med zadnjo večerjo, ko je svojim učencem dal »novo zapoved ljubezni«. Ko je vedel, da je prišla njegova ura in se bo vrnil nazaj k Očetu, da je prišla ura njegove smrti in vstajenja, se je od apostolov poslovil z izročitvijo ljubezni, kakor da bi šlo za oporoko. In je rekel: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34).

Papež je pojasnil, da je novost Jezusove nove zapovedi ravno dejstvo, da ne gre za kakršno koli ljubezen, ampak za »samo ljubezen Jezusa, ki je dal svoje življenje za nas«. To je ljubezen, ki se izrazi v služenju drugim. Tik pred tem je namreč Jezus učencem umil noge. »To je ljubezen, ki se zna ponižati, ki zavrača vsako obliko nasilja, ki spoštuje svobodo, podpira dostojanstvo, zavrača vsako diskriminacijo. Je razorožena ljubezen, ki je močnejša od sovraštva. Pravilo ljubezni za tiste, ki želijo hoditi za Jezusom, je tole: pustiti se mu ugrabiti, ljubiti z njim, svoja dejanja oblikovati po njegovi neskončni velikodušnosti.«

Tako se gradi civilizacija ljubezni
Dar, ki ga inštitut želi izpostaviti ob Dnevu daru, po papeževih besedah ni nek abstrakten pojem, ki bi pomenil poklon. Pomeni držo in delovanje, ki imata svoje »korenine v sporočilu evangelija«. Vsi, še posebej pa otroci in mladi, so poklicani doživeti izkušnjo daru. Gre za vzgojno izkušnjo, ki spodbuja človeško in duhovno rast, odpira misli in srce za nove prostore bratstva in podeljevanja. »Tako se gradi civilizacija ljubezni!« je izpostavil Frančišek.

Dan daru  je zatorej priložnost za mlade, da odkrijejo, kako je dar del nas samih in nam je zastonj podarjen od zgoraj. Ne da bi se ga izgubilo, ampak da bi se povečala njegova vrednost. Darovanje povečuje srečo nam in drugim. Z darovanjem se vzpostavljajo vezi in odnosi, ki krepijo upanje na boljši svet. Papež Frančišek je zbrane spodbudil, naj so zaščitniki življenja, varuhi stvarstva in pričevalci darovane ljubezni.
All the contents on this site are copyrighted ©.