2017-10-02 15:39:00

Naujas Jėzaus įsakymas: meilė, kuri tampa tarnyste kitiems


Naujas Jėzaus įsakymas: meilė, kuri tampa tarnyste kitiems

Gyvybės ir kūrinijos dovanos išplaukia iš Dievo meilės žmonijai. Per jas Dievas suteikia mums savo meilę. Priklausomai nuo to, kiek atsiveriame ir Jį priimame, galime ir mes savo ruožtu tapti meilės dovana broliams. Popiežius Pranciškus šiais žodžiais kreipėsi į jį pirmadienį aplankiusius Italijos dovanojimo instituto atstovus, Italijoje spalio 4 dieną minimos Dovanojimo dienos proga.

Pats Jėzus mums priminė dovanojimo svarbą per Paskutiniąją Vakarienę, kai savo mokiniams davė „naująjį įsakymą“, meilės įsakymą. Žinodamas, kad atėjo valanda išeiti iš šio pasaulio pas Tėvą, jo mirties ir prisikėlimo Velykų valandą, Jis atsisveikino su Apaštalais patikėdamas jiems meilę, tarsi testamentą. Ir pasakė: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“ (Jn 13, 34)

Kokiu būdu Jėzus laiko savo įstatymą nauju? Naujovė tame, kad tai ne kokia nors meilė, o Jėzaus, kuris padovanojo savo gyvybę vardan mūsų. „Tai meilė, kuri tampa tarnyste kitiems“, patikino popiežius Pranciškus. Jis priminė, kad Jėzus, prieš ištariant žodžius apie naują meilės įsakymą, pirma nušluostė mokiniams kojas. Tai tokia meilė, kuri moka nusižeminti, priešinasi bet kokiai smurto formai, gerbia laisvę, ugdo orumą, atmeta bet kokį diskriminavimą. Tai nusiginklavusi meilė, kur pasirodo esanti stipresnė už neapykantą. Popiežius kreipdamasis į audiencijos dalyvius pasiūlė tokią meilės taisyklę visiems, kurie nori sekti Jėzumi: leistis būti Jo patraukiamiems, mylėti su Juo ir visus savo veiksmus modeliuoti pagal Jo nesibaigiantį dosnumą.

Būkite gyvybės gynėjais, kūrinijos globėjais, padovanotos meilės, nešančios gėrio vaisius kolektyvui, liudytojais, - palinkėjo Šventasis Tėvas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.