2017-10-01 19:09:00

Popiežius studentams: Svajokite didžius dalykus, siekite naujo humanizmo


Lankydamasis Bolonijoje popiežius negalėjo nesusitikti su garsiojo, įkurto prieš daugiau kaip devynis šimtmečius, Bolonijos universiteto bendruomene. Susitikimas įvyko sekmadienį po pietų, aikštėje priešais šv. Dominyko bažnyčią, dedikuotą didžiajam Bažnyčios šventajam, kuris savo laiku irgi buvo Bolonijos universiteto studentas.

Popiežius paminėjo Bolonijoje ir šiandien kartojamą istoriją, pasak kurios vienas studentas, negalėdamas atsistebėti Dominyko išprusimu, jo klausė kokias knygas jis skaitąs. „Daugiausia mokausi iš artimo meilės knygos: ši knyga moko visų dalykų“, atsakė būsimas šventasis.

Gėrio siekiams yra raktas į visų mokslo disciplinų sėkmę. Artimo meilė yra viso mokslo ir visų teisės sistemų pagrindinė sudedamoji dalis, sakė Pranciškus Bolonijos universiteto ir toliau savo kalboje pateikė po trumpą komentarą tris esminėms žmonių ir tautų teisėms.

Teisė į kultūrą, į išsilavinimą. Deja, labai dažnai mums daro įtaką banalūs ir nevertingi gyvenimo modeliai, skatinantys siekti to, kas nereikalauja pastangų, nuvertinantys aukojimąsi, siekiantys įpiršti įsitikinimą, kad neverta stengtis jei tuoj pat nesimato rezultatų. Turime priešintis tokiai pseudo kultūrai, kuri žmogų paverčia niekam nereikalinga atlieka; turime kurti žmogaus vertą kultūrą; turime siekti tikros pažangos, nes ne viskas kas patogu, savaime yra ir leistina.

Teisė į viltį. Tai taisė nebūti valdomiems populistinių šūkių, nebūti paskandintiems kažkam naudingose melagingose žiniose. Tai teisė tikėti tikra meile ir realizuoti savo gabumus ir savo darbu prisidėti prie bendro gėrio kūrimo.

Teisė į taiką. Tai ir teisė, ir kartu kiekvieno žmogaus širdyje įrašyta pareiga. Popiežius ragino studentus tikėti, kad įmanoma sukurti geresnį pasaulį, ragino nesitenkinti mažomis svajonėmis, bet svajoti didelius dalykus. Popiežius šia proga priminė į Europą dedamas viltis, su Europa susijusias svajones, kvietė visiems kartu svajoti naują humanizmą, svajoti Europą, kuri būtų motina, gerbiančia gyvybę ir įkvepiančią gyvenimo viltį, kurioje jaunimas kvėpuotų tyru sąžiningumo oru, mylėtų grožį ir gyvenimo paprastumą, nesuterštą begaliniais konsumistiškais poreikiais, kurioje jauni žmonės galėtų sukurti šeimą, susilaukti vaikų nebijodami, kad neturės pastovaus darbo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.