2017-10-01 19:02:00

Popiežius Bolonijos kunigams: venkite karjerizmo ir tuščių kalbų


Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus Bolonijos katedroje susitiko su vyskupijoje tarnaujančiais kunigais ir nuolatiniais diakonais, taip pat su kunigystei besirengiančiais seminaristais. Šia proga jis neturėjo iš anksto parengtos kalbos, kalbėjo ekspromptu.

Vyskupija yra diecezinio kunigo veikimo akiratis, o tuo pačiu ir priklausymas vyskupijos bendruomenei yra diecezinio kunigo dvasingumo, jo tarnystės suvokimo pagrindas. Kalbėdama apie tai, Pranciškus panaudojo savo sukurtą naujadarą – „dieceziškumas“.

Toks savęs ir savo tarnystės suvokimas, pasak Pranciškaus, pasireškia visų pirma kunigo santykyje su vyskupu ir kunigų tarpusavio brolybėje. Šiuo atveju dieceziškumas tai tas pats kaip sinodiškumas, kaip keliavimas kartu. Popiežius taip pat kalbėjo apie dvi didžiausias kliūtis tokiam „dieceziškam“ savo pašaukimo suvokimui ir realizavimui. Visų pirma tai karjerizmo pagunda, žiūrėjimas į savo tarnystę kaip kopimą karjeros laiptais, iš mažesnės parapijos į didesnę, nuo mažiau garbingo posto ir labiau garbingą. Antra pagunda, kurio reikia vengti, yra tuščios kalbos ir tarpusavio apkalbos, kurio gali sugadinti ne ir labai susigyvenusios bendruomenės santykius.

Kai kunigas nėra karjeristas, kai jis atsispiria pavydo ir tuščių kalbų pagundai, tuomet jis ramiau ir vaisingiau vykdo savo pašaukimą Dievo tautos atžvilgiu. Jis sugeba palaikyti gerus santykius su Dievo tauta eidamas jos priekyje, rodydamas jai kelią, būdamas jos viduje, darydamas ir skatindamas daryti artimo meilės darbus, taip pat ir eidamas iš paskos, palaukdamas atsiliekančiųjų, drąsindamas juos paspartinti žingsnį. Ramus, tėviškas ir broliškas santykis su Dievo tauta, savo ruožtu, padeda kunigai vengti karjerizmo ir tuščių kalbų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.