2017-10-01 16:19:00

Popiežiaus Pranciškus vizitas Čezenoje


Popiežius Pranciškus sekmadienį Čezenoje pagerbė iš šio centrinės Italijos miesto kilusį savo pirmtaką, popiežių Pijų VI, jo gimimo trijų šimtų metų jubiliejaus proga. Pijus VI – Gianangelo Braschi, buvo Romos vyskupas XVIII amžiaus pabaigoje, nuo 1775 iki 1799 metų. Popiežius Pranciškus į Čezenos miestą, esantį už daugiau kaip 300 km į šiaurės rytus nuo Romos, atskirdo sraigtasparniu ankstyvą sekmadienio rytą. Vizito metu, kuris truko tik apie dvi valandas, Šventasis Tėvas susitiko su miesto gyventojais centrinėje Čezenos aikštėje ir su krikščionių bendruomenės dvasininkais, vienuoliais ir pastoracinių tarybų darbuotojais pasauliečiais Čezenos katedroje. Popiežių vizito metu lydėjo Cesena-Sarsina vyskupas Douglas Regattieri, pasak kurio popiežiaus apsilankymas net kelis popiežius Bažnyčiai davusiam miestui yra didžiulė garbė, apie kurią vietos tikintieji tegalėjo svajoti, žinodami apie popiežiaus planus tą pačią dieną aplankyti Bolonijos miestą diecezijos Eucharistinio kongreso proga. Pakeliui į Čezenos katedrą, popiežius su palyda sustojo miesto aikštėje, neseniai pavadintai popiežiaus Pijaus VI vardu, kurioje meras, stebint popiežiui Pranciškui, atidengė naujai pavadintos aikštės vardo plokštę. Čezenos katedroje popiežius užėjo į Liaudies Marijos koplyčią trumpai adoracijai priešais Švč. Sakramentą ir maldai prie Liaudies Marijos paveikslo. Popiežius katedroje pasakė kalbą dvasininkams ir pasauliečiams, priėjęs laimino į katedrą atvestus ligonius ir neįgaliuosius, o pasibaigus susitikimams užėjęs į zakristiją pabendravo su Globos namų įnamiais ir jo kelionės į Čezeną organizatoriais.

Popiežius Čezenoje: korupcija yra politinio gyvenimo kirminas

Politika neturėtų būti nei tarnaitė nei šeimininkė, o draugė ir bendradarbė, mokanti drąsiai dirbti vardan bendrojo gėrio, nepasiduodanti korupcijos pagundai, pasakė popiežius Pranciškus centrinėje Čezenos aikštėje sekmadienį. Popiežius atskirdo į Čezeną sraigtasparniu ankstyvą sekmadienio rytą, pagerbė iš šio centrinės Italijos miesto kilusį savo pirmtaką, popiežių Pijų VI, jo gimimo trijų šimtų metų jubiliejaus proga. Centrinė aikštė simboliškai liudija bendrąjį gėrį, joje pavienių asmenų lūkesčiai susiduria su visų municipaliteto gyventojų reikalavimais, lūkesčiais ir svajonėmis, sakė popiežius Pranciškus. Popiežius paminėjo tikrosios politikos vaidmenį. Politika negali būti tarnavimas individualiems siekiams, galios arba interesų grupėms, o turi mokėti dialoguoti su visais, ypač su jaunimu ir senoliais. Reikia mokėti diskutuoti, nes politikoje neveikia stebuklinga lazdelė, ir negalima pasiduoti korupcijai. Korupcija yra politinio gyvenimo kirminas, korupcija neleidžia civilizacijai augti. Geras politikas turi nešti savo kryžių kai nori būti geras, nes labai dažnai turi atsisakyti asmeninių idėjų ir priimti kitų siūlymus, turi juos suderinti, apibendrinti, kad atvertų kelią bendram gėriui. Šia prasme geras politikas visuomet tampa tarnavimo kankiniu, nes palieka savo mintis, bet jų neapleidžia, tariasi su visais vardan bendro gėrio, o tai – labai gražu, sakė susitikime su Čezenos gyventojais popiežius.

Popiežius Čezenoje: žvelkite žmonėms į akis ir liudykite tikėjimą

Gyvenime kartais reikia drąsos pažvelgti žmonėms į akis, svajoti kitokią ateitį ir su džiaugsmu liudyti Evangeliją, nors per sunkumus. Vizitą Čezenoje sekmadienio rytą popiežius užbaigė katedroje susitikęs su dvasininkais, vienuoliais ir pasauliečiais. Šventasis Tėvas vyskupijos tikinčiuosius prašė neprarasti gebėjimo žvelgti kitam į akis šiais laikais, kai tiek daug dėmesio patraukia komunikavimo priemonės. Popiežius prašė atsiverti „švelnumo revoliucijai“: ginti šeimas, suteikti tėvams laiko, kad daugiau žaistų su vaikais, nepasiduoti apkalboms, kurias popiežius pavadino „teroristiniais veiksmais“, o liudyti susitikimo su Kristumi džiaugsmą. Popiežius Pranciškus kalbėjo apie jaunimą, paskirdamas ypatingą dėmesį santykiams su senoliais. Savaime suprantama, kad senoliai „išeina į pensiją“, tačiau jų pašaukimas neišeina į pensiją ir todėl jie turi perduoti mums, ypač jaunimui, visą savo gyvenimo išmintį. Turim išmokti gyventi taip, kad jaunimas bendrautų su senoliais, kad juos lankytų. Pranašas Joelis labai gražiai tai papasakojo 3 skyriaus pirmajame posme: „Senoliai svajos, jaunimas pranašaus“. Tai yra nūdienos revoliucijos receptas!, sakė popiežius Pranciškus. Senoliai tenesako: „tai jau praėję, seniai pasenę dalykai“, ne!; Svajokite, svajokite! Senolių svajonės padės, kad jaunimas žengtų pirmyn, būtų kupinas entuziazmo, kad pranašautų. Tačiau būtent jaunimas paskatins senolius svajoti! (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.