2017-10-01 13:15:00

Pal. Titus Zeman - komunizmo kankinys, gelbėjęs kelias dešimtis seminaristų


Komunistinio režimo kankinys, išgelbėjęs kelias dešimtis seminaristų. Titus Zeman (1915-1969) Slovakijos sostinėje Bratislavoje rugsėjo 30 d. paskelbtas palaimintuoju. Tai pirmasis slovakų saleziečių palaimintasis, nužudytas iš neapykantos tikėjimui Bratislavoje 1969 m. Bratislavos arkivyskupas Stanislav Zvolensky sakė, kad tai žmogus, kuris ištirpdo visas mūsų abejones gyventi pagal Evangeliją sunkiais laikais. Kunigas Zeman gyveno pagal Evangeliją sudėtingu metu, jis mus provokuoja ir drąsina visada rinktis Evangelijos grožį ir juo gyventi.

Beatifikacijos išvakarėse rugsėjo 29 d. Bratislavos Šv. Martyno katedroje vyko maldos vigilija, o iškilmingas beatifikacijos Mišias atviroje erdvėje šalia Švč. Šeimos bažnyčios aukojo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Iškilmėje dalyvavo daugybė Slovakijos dvasininkų, vyriausiasis saleziečių rektorius kun. Ángel Fernández Artime, dvi kunigo Zemano seserys, buvę auklėtiniai, ir Alois Pestun, 89 m. paskutinis gyvas liudininkas iš tų jaunųjų saleziečių, kuriuos įsipareigojo išgelbėti kunigas Zeman. Sekmadienį kunigo Zeman gimtajame mieste Vajnory, kur jis  būdamas 25-erių aukojo pirmąsias savo Mišias, vyks padėkos šventė.

Vyriausiasis saleziečių rektorius kun. Ángel Fernández Artime ta proga paskelbė laišką, kuriame išryškina beatifikacijos sąsajas su pasirengimu būsimam sinodui jaunimo tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“. Savo gyvenimo kelyje kunigas Zeman visada liko ištikimas savo pašaukimui ir jis kaip pavyzdys jaunimui atpažįstant ir įgyvendinant savo pašaukimą tikėjimo šviesoje, rašo kun. Artime.

Kunigo Zeman gyvenimas tai padrąsinimas kitiems likti ištikimais pašaukime. Jis pasižymėjo atsidavusia meile Bažnyčiai, vienuoliniam pašaukimui ir apaštalinei misijai. Iš to kilo ir saleziečio drąsūs veiksmai. Jis ne tik gelbėjo saleziečių seminaristus. Vartant tūkstančius jo bylos puslapių paaiškėjo, kad karo metais jis priglaudė ir padėjo pabėgti vienam žydui. Didvyriškas kunigo liudijimas yra vienas tų gražiųjų tikėjimo puslapių, kuriuos krikščionių bendruomenės Rytų Europoje ir kongregacija parašė per praėjusio šimtmečio komunistinių režimų persekiojimus. Kunigo Zeman atsidavimas jauniems pašvęstiesiems nušviečia ir kitus.

Gelbėdamas jaunus saleziečių seminaristus, lydėjo juos link Austrijos, kur jie turėjo nelegaliai kirsti sieną. Už tai tuometinės Čekoslovakijos komunistų režimas jį suėmė, kankino kaip tėvynės išdaviką ir Vatikano šnipą, 25 metams nuteisė kalėti griežčiausiuose šalies kalėjimuose, atlikti sunkiuosius darbus. Iš kalėjimo po kankinimų ir patirtų kančių, šimtų izoliacijos dienų, vykdytų eksperimentų su  radioaktyviu uranu išėjo neatpažįstamai pasikeitęs. Mirė 1969 m. su šventumo garsu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.