2017-09-30 16:18:00

Popiežius: Miestai tebūna Dievo gerumo ir švelnumo ženklu žmonėms


Popiežius paragino miestuose plėsti solidarumo ir žmonių broliškumo erdves, kuriose kiekvienas asmuo jaustųsi pripažintas. Šventasis Tėvas šeštadienį audiencijoje priimtiems Italijos savivaldybių asociacijos nariams patikino, jog „paskutinieji leidžia geriausiai suprasti tikrus miestų, socialinių ir egzistencinių periferijų poreikius, kaip ir netinkamus tariamus spendimus; leidžia pajusti neteisingumo pulsą, bet ir kelią jį pašalinti“. Pasak popiežiaus, reikia kurti bendruomenes, kurios užtikrintų visų pareigas ir teises pagal nenykstančią logiką, surišančią asmens interesus ir bendrąjį gėrį. Nes įnešant į visuomenės gėrį drauge laiduojamas asmens gėris, sakė popiežius.

Tarnauti miestui reikia geros ir kilnios širdies, degančios vardan bendrojo gėrio. Tai leidžia ugdyti žmonių kaip piliečių orumą, kurti socialinį teisingumą, darbą, paslaugas, galimybes, vykdyti iniciatyvas teritorijoje, ugdyti visų atsakomybę.

Nes miestas yra gyvas organizmas, didelis judrus kūnas, kuriame, jei viena dalis ima dusti, tai įvyksta ir todėl, kad iš kitų dalių nebegauna pakankamai deguonies. Turiu mintyje konkrečias situacijas, sakė popiežius, kuriose paslaugos neprieinamos arba nekokybiškos ir susiformuoja nauji skurdo ir atskirties kontekstai. Juose miestas juda keliu su dviem juostomis: vienoje juostoje - autostrada, kuria lekia tie, kuriems apskritai nieko nestinga, kitoje – šunkeliai, kuriais keliauja vargšai, bedarbiai, skaitlingos šeimos, migrantai ir visi, kurie neturi į ką pasiremti.

Neturim priimti schemų, kurios atskiria, šitaip nulemdamos, kad vieno gyvenimas reiškia kito mirtį ir savanaudiškumas sugriauna bet kokį solidarumo ir žmonių broliškumo jausmą, tęsė popiežius.

Reikia etika paremtos politikos ir ekonomikos, solidžių ir tveriančių pilietybės formų, priėmimo ir integracijos politikos, kuri leistų, kad iš svetur atvykstantieji nebūtų paliekami paribiuose, o galėtų įgyvendinti savo potencialą.

Tik šitaip politika gali įgyvendinti pamatinį tikslą: padėti į ateitį žvelgti su viltimi. Viltis rytojumi leidžia apsireikšti kiekvieno geriausioms energijoms, ypač ir pirmiausiai - jaunimo. Kad jie neliktų vien tik kaip kilnių projektų adresatai, o galėtų tapti jų kūrėjais.

Popiežius palinkėjo, kad savivaldybių asociacijos nariai galėtų pajusti paramą žmonių, kuriems skiria savo laiką, išmanymą ir pasiryžimą, reiškė viltį, kad pareigos ir atsakomybė visuomet leistų būti dosniems ir neinteresuotiems tarnaujant bendrajam gėriui ir kad miestas taptų kaip dangiškosios Jeruzalės atspindys: Dievo gerumo ir švelnumo ženklu žmonėms. Merams reikia apdairumo dorybės valdyme, drąsos dorybės žengti į priekį ir švelnumo dorybės, kad priartėtų prie pačių silpniausių, pridūrė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.