2017-09-29 12:00:00

Paskirtas naujas vyskupas augziliaras Vilniaus arkivyskupijai


Telšių vyskupijos kunigą Darių Trijonį popiežius Pranciškus paskyrė Vilniaus arkivyskupijos augziliaru ir tituliniu Fissianos vyskupu.

Darius Trijonis gimė Telšiuose 1973 m. Baigęs vidurinę mokyklą, nuo 1991 iki 1996 m. studijavo Telšių vyskupijos kunigų seminarijoje. 1997 m. gegužės 18 d. jam suteikti kunigystės šventimai. Nuo 1997 iki 1999 m. studijavo Popiežiškajame Laterano universitete Romoje ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. Grįžęs į vyskupiją, iki 2002 m. buvo kunigų seminarijos prefektas. Nuo 2002 iki 2006 m. tęsė studijas Romoje, apgynė moralinės teologijos doktoratą. Nuo 2006 m. dėstė katechetiką Klaipėdos universitete; nuo 2007 iki 2008 m. buvo Telšių kunigų seminarijos studijų prefektas; nuo 2008 m. – Plikių parapijos klebonas. Nuo 2010 iki 2015 m, kun. Darius Trijonis ėjo Lietuvos Vyskupų konferencijos sekretoriaus pavaduotojo pareigas. O pastaruosius dvejus metus iki paskyrimo vyskupu buvo Telšių vyskupijos katedros administratorius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.