2017-09-28 13:20:00

Popiežius: Jei jaučiame sąžinės priekaištus – sveikstame


Nebijokime sakyti tiesą apie save, apie savo gyvenimą; išpažinkime nuodėmes Viešpačiui, prašykime atleidimo, - kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos liturgijoje skaitytą trumpą evangelisto Luko pasakojimą apie Erodo baimę.

Išgirdęs apie Jėzaus mokymą ir stebuklus, Erodas išsigando. Jis ką tik buvo nukirsdinęs Joną Krikštytoją, Sąžinės priekaištus dėl vieno nusikaltimo bandė nuslopinti kitu nusikaltimu. O štai dabar pasirodo Jėzus, apie kurį žmonės kalba, kad tai iš numirusių prisikėlęs Jonas Krikštytojas. Erodui neramu. Sąžinės priekaištai, tai ne šiaip atsiminimas, bet rimta žaizda, kurios neįmanoma užmiršti ar paslėpti.

„Tai žaizda, ir jei mes esame gyvenime nusikaltę, mums skauda. Tai gali būti paslėpta žaizda, galbūt jos nesimato, net ir aš pats jos nematau, gal jau esu prie jos pripratęs. Bet gana, kad kas nors ją paliestų, ir vėl skauda. Kai kas nors ją paliečia, prisimename savo kaltę. Tuomet aš ne tik atsimenu savo blogą darbą, bet jaučiu skausmą: skausmą širdyje, skausmą kūne, skausmą sieloje, skausmą gyvenime“.

„Mes turime – leiskite man pavartoti šį žodį – „pakrikštyti“ savo žaizdą, tai yra suteikti jai vardą, - sakė Pranciškus. Kaip tai padaryti? Visų pirma melstis: Viešpatie, būk gailestingas man, nusidėjėliui“. Viešpats išgirs tavo maldą. Gali būti ir taip, kad jaučiu skausmą, bet nesugebu nustatyti jo priežasties? Tuomet reikia prašyti kitų pagalbos, reikia prašyti, kad kiti padėtų surasti skausmo priežastį, įvardyti žaizdą. Reikia konkrečiai įvardyti dėl ko jaučiame sąžinės priekaištus. Turime būti nuolankūs Viešpaties akivaizdoje. Dievas bus mums gailestingas, nes jam patinka konkretumas“.

Nelengva aiškiai įvardyti savo nuodėmę ir ją išpažinti, tačiau tik aiškiai išsakyta tiesa gali žmogų pagydyti, sakė Pranciškus. „Turime išmokti išpažinti kaltes. Aš išpažįstu kaltes, jaučiu skausmą, stengiuosi labai aiškiai nustatyti kas yra skausmo priežastis ir sakau visą tiesą. Nereikia bijoti sąžinės priekaištų, nes jie yra sveikimo simptomai, jie mums sako, kad esme kelyje į pagijimą. Verčiau bijokime juos dangstyti, nugrimuoti, apsimetinėti ir slėptis. Turime būti nuoširdūs. Tuomet Viešpats mus pagydys“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.