2017-09-28 16:20:00

Liono ganytojas išsiskyrusiems trokšta atskleisti „tarno širdį“


Liono katalikų ganytojas pakvietė arkivyskupijos išsiskyrusius, išsituokusius ir vėl susituokusius į „didįjį susitikimą“ spalio 15 d., Šv. Jono katedroje. Pasak Liono arkivyskupo kardinolo Phillipe‘o Barbarino, šio susitikimo tikslas – „parodyti kiekvienam asmeniui ne tik kad yra mylimas ir nuoširdžiai palydimas, bet ypač, kad mums reikia kiekvieno asmens kiekviename jo gyvenimo kelionės tarpsnyje, nes kuriame Bažnyčią visi kartu“. „Norime parodyti su popiežiaus Apaštališko paraginimo „Amoris Laetitia“ 8 skyriumi iki kiek Dievo gailestingumas yra galingesnis už mūsų sunkumus, kaip ir visus patirtus lūžius“.

„Be jokios abejonės, Dievo Žodis yra tiesa, kurios negalima pakeisti, tačiau jos ir negalime prikalti prie vieno mąstymo sistemos“, patikino Liono arkivyskupas laiške, kuris buvo patalpintas socialiniame tinkle Youtube, praneša italų žinių agentūra Sir. Arkivyskupas kvietime į „didįjį susitikimą“ Liono katedroje, cituodamas popiežių Benediktą XVI, samprotavo apie tai, jog būtent šie asmenys - išsituokę arba sudariusieji naujas santuokas – galėtų būti naujovės nešėjais: „gali būti, kad jūs, per patirtą skausmą, galite pasakyti kažką nauja, kas padėtų visiems žengti pirmyn“, pasakė Liono kardinolas Phillipe Barbarin, kreipdamasis į asmenis iš suirusių santuokų savo vyskupijoje.

„Didžiajame susitikime“ kalbą pasakys arkivyskupas, liudys parapijų atstovai, kurie pagal popiežiaus raginimą jau yra ėję „atpažinimo keliu“, bus giedami Mišparai ir surengta šventinė agapė. Kardinolas Barbarin laiške atsiprašė „visų, kurie dėl savo padėties pasijuto Bažnyčios narių teisiamais, įžeidžiamais, arba atstumiamais, nes toks elgesys, pridūrė kardinolas, neatspindi tarno širdies, kurią kaip vyskupas turiu ir noriu atskleisti“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.