2017-09-28 13:30:00

Hela påvens katekes - Det kristna hoppet . 33. "Fostra till hopp"


Påven Franciskus fortsätter sin trosundervisning om det kristna hoppet under onsdagarnas allmänna audienser. Onsdagen den 20 augusti talade påven om att forma hoppet som en dygd. Här följer hela påvens katekes översatt av Olof Brandt.

Det kristna hoppet – 33. Fostra till hopp

Dagens katekes handlar om att “fostra till hopp”. Jag säger ”du” och föreställer mig att jag talar som en fostrare, som en far till en ung människa, eller till varje människa som är öppen för att lära sig. Tänk, där Gud har sått dig, och hoppas! Hoppas alltid.

Ge inte efter för natten. Kom ihåg att den första fiende du måste besegra inte finns utanför dig, utan inuti. Därför får du inte ge plats åt bittra och dunkla tankar. Den här världen är det första underverk som Gud har gjort, och i våra händer har han lagt nåden i nya under. Tro och hopp vandrar tillsammans. Tro på att de högsta och skönaste sanningarna verkligen finns. Förlita dig på Gud Skaparen, på den Heliga Anden som leder allt mot det goda, i Kristi omfamning, han som väntar på varje människa i slutet av dess tillvaro. Tro, han väntar på dig. Världen kan gå framåt tack vare blicken hos alla de människor som har banat nya vägar, som har byggt broar, som har drömt och trott, också när de bara hörde hånfulla ord omkring sig.

Tänk aldrig att din kamp här på jorden är helt meningslös. I slutet av vårt jordeliv är det inte ett skeppsbrott som väntar på oss. Vi bär på ett utsäde till det absoluta. Gud sviker inte. Om han har lagt ned ett hopp i våra hjärtan, vill han inte kväsa det med ständig frustration. Allt föds för att blomstra i en evig vår. Också Gud har gjort oss för att vi skall blomstra. Jag minns dialogen där eken ber mandelträdet: ”Tala till mig om Gud”. Och mandelträdet sprang i blom.

Var du än är, bygg upp! Om du har fallit, res dig! Ligg aldrig kvar, res dig, låt andra hjälpa dig att resa dig. Om du sitter, ge dig av på resa! Om ledan förlamar dig, fördriv den med goda gärningar! Om du känner dig tom och modlös, be den Heliga Anden att på nytt fylla ditt intet.

Verka för fred mellan människor, och lyssna inte till dem som sprider hat och splittring. Lyssna inte till dessa röster. Människorna är alla olika men är skapta för att leva tillsammans. I motsättningar, kanske: en dag skall du upptäcka att var och en bär på ett brottstycke av sanningen.

Älksa människor. Älska var och en av dem. Respektera varje människas väg, oavsett om den är rak eller mödosam, för var och en har en historia att berätta. Också var och en av oss har en historia att berätta. Varje barn som föds är löftet om ett liv som än en gång visar sig starkare än döden. Varje kärlek som uppstår är en förvandlande kraft som strävar efter lycka.

Jesus har gett oss ett ljus som strålar i mörkret. Försvara det och beskydda det. Det enda ljuset är den största rikedom som har anförtrotts åt ditt liv.

Och framför allt, dröm! Var inte rädd för att drömma. Dröm! Dröm om en värld som ännu inte syns, men som säkert skall komma. Hoppet låter oss tro att det finns en skapelse som fortsätter ända till sin slutliga fullbordan, då Gud skall vara allt i alla. Människor som förmår drömma har skänkt människan vetenskapliga och tekniska upptäckter. De har seglat över haven och beträtt länder där ingen tidigare hade vandrat. De människor som bar på hopp var också de som besegrade slaveriet och förbättrade villkoren på denna jord. Tänk på dessa människor.

Tag ditt ansvar för denna värld och för varje människas liv. Tänk att varje orättvisa mot en fattig är ett öppet sår, som förminskar din egen värdighet. Livet upphör inte med din existens, och i denna värld skall andra generationer avlösa vår, och många andra. Och be varje dag Gud om modets gåva. Kom ihåg att Jesus har besegrat rädslan så att vi inte behöver göra det. Han har besegrat rädslan! Vår värsta fiende förmår inget mot tron. Och när du är skräckslagen inför livets svårigheter, kom då ihåg att du inte bara lever för dig själv, I dopet har ditt liv sänkts ned i treeninghetens mysterium, och du tillhör Jesus. Och om du en dag blir rädd, eller tror att det onda är för stort för att man skall kunna utmana det, tänk då helt enkelt att Jesus lever i dig. Och det är han som, genom dig, vill kuva alla människans fiender genom sin mildhet: synd, hat, brottslighet, våld: alla våra fiender.

Våga alltid tala sanning, men kom ihåg att du inte står över någon annan. Även om du är den sista människan som fortfarande tror på sanningen, skall du därför inte fly människornas sällskap. Även om du lever som eremit i tystnad skall du bära varje skapt varelses lidanden. Du är kristen, och i bönen ger du tillbaks allt till Gud.

Och hys ideal. Lev för något som är större än människan. Och om du en dag skulle få betala en dyr räkning för dessa ideal skall du för den skull inte sluta bära dem i ditt hjärta. Troheten uppnår allt.

Om du gör fel, res dig igen: inget är mänskligare än att begå misstag. Guds Son har inte kommit för de friska, utan för de sjuka. Därför har han kommit också för dig. Och om du gör fel igen i framtiden, var inte rädd, res dig igen! Vet du varför? För Gud är din vän.

Om du drabbas av bitterhet, tro fast på alla de människor som ännu verkar för det goda. I deras ödmjukhet finns utsädet till en ny värld.Umgås med människor som har bevarat ett barns hjärta. Lär av förundelsen, odla häpnad.

Lev, älska, dröm,tro. Och med Guds nåd, förtvivla aldrig.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.