2017-09-27 17:12:00

நேர்காணல் –– யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தின் முத்தம் பாகம் 1


செப்.28,2017. அ.பணி முனைவர் அகிலன் அவர்கள், சென்னை மயிலை உயர்மறைமாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். உரோம் ஆஞ்சலிக்கம் பாப்பிறை பல்கலைக்கழகத்தில், யூதாஸ் இஸ்காரியோத்தின் முத்தம் என்ற தலைப்பில் ஆய்வு செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார். அ.பணி முனைவர் அகிலன் அவர்களை இன்று சந்திப்போம்
All the contents on this site are copyrighted ©.