2017-09-26 14:30:00

Popiežiaus homilija. Esame Viešpaties šeimos nariai


Mes esame Jėzaus šeimos nariai, jo namiškiai. Pats Jėzus mums tai sako šio antradienio Mišių Evangelijoje: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“. Tai gerokai platesnė, negu įprasta, šeimos samprata, sakė popiežius komentuodamas šiuos Jėzaus žodžius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Tačiau „šeimos“, „šeimyniškumo“, „familiarumo“ įvaizdis gana gerai išreiškia ryšį, į kurį Jėzų mus kviečia. Būti Jėzaus mokiniais reiškia bendrauti ne formaliai, „diplomatiškai“, bet užmegzti artimą, bičiulišką ryšį, reiškia artumą ir susigyvenimą. „Reiškia – įeiti į Jėzaus namus, į tą atmosferą, gyventi toje aplinkoje, gyventi kaip Jėzaus namuose. Būti arti, kontempliuoti, tačiau kartu būti laisvais žmonėmis, nes Dievo vaikai yra laisvi žmonės; tie, kas gyvena Viešpaties namuose, yra laisvi žmonės; tie, kas yra Viešpaties šeimos nariai, yra laisvi žmonės. Kitus Šventasis Raštas vadina „vergės vaikais“. Tai tie krikščionys, kurie nedrįsta prisiartinti, nedrįsta savęs suvokti kaip Viešpaties namiškių, kuriuos nuo Viešpaties skiria atstumas“.

Kaip sako Jėzus ir kaip mus moko didieji šventieji, artimas bendravimas su Viešpačiu reiškia jo žodžio klausymą, ne vien klausymą, bet ir vykdymą. „Turime kalbėtis, tai turi būti tarsi malda, kalbama kelionėje: „Viešpatie, sakyk ką manai?“ Tai ir yra artumas, artimas bendravimas. Šventieji taip darydavo. Šv. Teresė sakydavo, kad ji visur sutinka Viešpatį, visur su juo bendrauja, net ir prie puodų virtuvėje. Tai ir reiškia būti Viešpaties namiškiais“.

Ir mes, sakė popiežius, galime taip kasdien su Viešpačiu bendrauti. „Kiekviename žingsnyje jauskimės jam artimi. Krikščionis, kurį slegia sunkumai, visada gali jais dalytis su Viešpačiu mintyse; keliaudamas autobusu ar metro jis širdyje gali kalbėtis su Viešpačiu; jausti, kad Viešpats yra su juo, kad jį mato. Tai ir yra artumas, buvimas Viešpaties šeimos nariu, priklausymas Jėzaus šeimai. Prašykime mums visiems šios malonės – suprasti ką reiškia būti Viešpaties šeimos nariais. Viešpats mums tesuteikia šią malonę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.