2017-09-26 14:34:00

Paskelbti Ratzingerio premijos laureatai


Šiemetinė Josepho Ratzingerio – Benedikto XVI premija skiriama trim asmenims: liuteronų teologui Theodorui Dieteriui, katalikų teologui kun. Karlui Heinzui Menke ir estų kilmės kompozitoriui Arvo Pärtui. Apie tai antradienio rytą Vatikane vykusios spaudos konferencijos metu pranešė Fondo vykdomosios tarybos vadovas t. Federico Lombardi SJ. Apie šiemetinės premijos laureatus ir kitas Ratzingerio – Benedikto XVI fondo iniciatyvas taip pat kalbėjo Popiežiškosios kultūros tarybos primininkas kard. Gianfranco Ravasi, Madrido Francisco de Vitoria universiteto rektorius Manuel Sada ir Kosta Rikos Katalikų universiteto rektorius Fernando F. Sánchez Campos.

Tėvas Lombardi spaudos konferencijos dalyviams priminė, kad „Vatikano Josepho Ratzinegrio – Benedikto XVI fondas“ buvo įsteigtas 2010 m. ir kad jo tikslas remti popiežiaus emerito mokymo ir, bendrai, teologijos studijas. Fondo statutas numato kelias iniciatyvų rūšis: paramą mokslininkams, stipendijas doktorantams, susitikimų, konferencijų organizavimą ir publikacijų finansavimą. Atskira specifinės fondo veiklos sritis – kasmetinės premijos, ypatingai pasižymėjusiems Josepho Ratzingerio palikimo puoselėtojams.

Premijas skiria popiežius Pranciškus, atsižvelgdamas į penkių asmenų komiteto siūlymus. Premijos komitetą šiuo metu sudaro trys Kurijos kardinolai – Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Angelo Amato, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas Kurt Koch ir Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas Gianfranco Ravasi bei neseniai paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas  arkivysk. Luis Francisco Ladaria Ferrer, o taip pat Regensburgo vyskupas Rudolf Voderholzer.

Komiteto siūlymu, šiemet, skirtingai negu iki šiol, nuspręsta Ratzingerio premija apdovanoti ne du, bet tris asmenis. Šiemetinės premijos laureatais išrinkti vokietis liuteronų teologas Theodor Dieter, daug prisidėjęs prie 1999 m. katalikų ir liuteronų pasirašytos Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo doktrinos; vokietis katalikų teologas kun. Karl-Heinz Menke, Bonos universiteto teologijos profesorius, Tarptautinės  teologijos komisijos narys ir estas krikščionis ortodoksas Arvo Pärt, pasaulinio garso kompozitorius. Pristatydamas šiemetinės premijos laureatus t. Lombardi SJ atkreipė dėmesį į ekumeninį aspektą – trys laimėtojai yra trijų konfesijų atstovai – o taip pat į šių metų premijos naujovę, kad apdovanojami ne tik teologai, bet ir menininkas, religinės muzikos kūrėjas.

Premijų įteikimas numatytas lapkričio 18-ąją, rytojaus dieną po tarptautinio kongreso, skirto šv. Bonaventūrui uždarymo. Fondo kartu su Popiežiškuoju Grigaliaus  universitetu rengiamame kongrese bus minima ir šv. Bonaventūrui skirta disertacija, paskelbta dabar leidžiamoje Josepho Ratzingerio Visų Darbų serijoje.

Antradienio rytą Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje buvo taip pat pristatytas Ratzinegrio fondo  bendradarbiavimas su Madrido Francisco de Vitoria universitetu, užsimezgęs 2015 m. minint šv. Teresės Avilietės gimimo penkišimtąsias metines. Bendradarbiavimo rezultatas – šiemet pirmą kartą teikiama „Atviro proto“ premija. Ja bus apdovanoti keturi mokslininkai ir studentai, paskelbę darbus Bažnyčios ir kultūros, mokslo, filosofijos ir teologijos dialogo temomis. Konkursui buvo pristatyti 367 darbai, gauti iš 170 universitetų trisdešimtyje šalių. Apdovanojimus gaus keturių darbų autoriai – du iš JAV, vienas iš Argentinos ir vienas iš Vengrijos.

Antradienį taip pat pristatyta dar viena iniciatyva: Ratzingerio fondas, kartu su Kosta Rikos katalikų universitetu, lapkričio pabaigoje rengia tarptautinį kongresą, skirtą Benedikto XVI ir Pranciškaus, ypač pastarojo enciklikos „Laudato si“, mokymui apie žmogaus atsakomybę už kūriniją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.