2017-09-25 13:52:00

Pranciškus: Dievo Karalystėje nėra „bedarbių“


Sekmadienio vidudienio maldos susitikime šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo Evangelijos pagal Matą puslapį iš dienos liturginių skaitinių. Jėzus pateikė palyginimą apie vynuogyno šeimininką, kuris pasamdo darbininkus anksti ryte, suderėjęs teisingą atlyginimą. Tačiau tą pačią dieną, iki pat pavakario, šeimininkas išeina dar kelis kartus ir, pamatęs darbo neturinčių darbininkų, pakviečia ir juos į savo vynuogyną. O darbo dienos pabaigoje vienodai sumoka pradėjusiems tiek ryte, tiek po pietų.

Šiuo palyginimu Jėzus nori, pasak popiežiaus, parodyti du dalykus. Viena, Dievas, kurį simbolizuoja vynuogyno šeimininkas, kviečia visus darbuotis dėl Jo Karalystės. Antra, galiausiai visiems nori duoti tą patį atlygį – išganymą, amžinąjį gyvenimą.

Šiame palyginime, vidudienio maldos susitikime pažymėjo popiežius, Viešpats taip pat parodo, kaip skiriasi žmogiška ir dieviška logika. Anksti ryte darbą pradėję darbininkai skundžiasi, kad gavo tokį pat atlyginimą – vieną denarą – kaip ir tie, kurie darbą pradėjo vėlai ir dirbo vos kelias valandas. Tačiau šeimininkas jiems atsako, kad su jais suderėtas atlygis buvo teisingas, o jei jis nori būti dosnus su kitais, tai jiems nedera pavydėti.

Šis šeimininko „neteisingumas“ provokuoja tą, kuris klausosi palyginimo, kuris iš tiesų ne apie darbą ar atlygį, o apie Dievo Karalystę. Jėzaus žinia yra tokia: Dievo Karalystėje nėra bedarbių, kiekvienas yra kviečiamas padaryti savo dalį. Ir galiausiai visi gaus atlygį pagal dievišką teisingumą, o ne, mūsų laimei, žmogišką – išganymą, kurį Jėzus Kristus mums įgijo savo mirtimi ir prisikėlimu. Šitoks išgelbėjimas nėra nusipelnytas, yra dovanojamas.

Su šiuo palyginimu, - kalbėjo Pranciškus, - Jėzus nori atverti mūsų širdis Tėvo meilės logikai, kuri yra dosni ir nemokama. Reikia leistis būti nustebintam ir sužavėtam Dievo „minčių“ ir „kelių“, kurie, kaip primena pranašas Izaijas, nėra mūsų mintys ir mūsų keliai. Žmogiškos mintys dažnai pasižymi egoizmu ir apskaičiavimais, mūsų siauri ir duobėti takeliai nėra sulyginami su plačiais ir tiesiais Viešpaties keliais. Jis yra gailestingas ir daug atleidžia, yra kupinas dosnumo ir gerumo, kuriuos išlieja ant kiekvieno iš mūsų, visiems atveria neišmatuojamas erdves savo meilės ir malonės, kurie vieninteliai gali žmogaus širdžiai suteikti džiaugsmo pilnatvę.

Anot popiežiaus, Jėzus nori, kad mes suprastume to vynuogyno šeimininko žvilgsnį: jis mato kiekvieną darbininką, laukianti darbo, ir juos pakviečia į savo vynuogyną. Tai dėmesingas, geranoriškas žvilgsnis, kviečiantis atsistoti, leistis į kelią, nes nori kad kiekvienas iš mūsų gyventų, gyventų pilnai, o ne tuščiai ir inertiškai. Dievas neatstumia nei vieno ir nori, kad visi pasiektų jo pilnatvę. Tokia yra mūsų Dievo meilė, Dievo, kuris yra Tėvas.

Švenčiausia Marija, padėk mums priimti į savo gyvenimą meilės logiką, kuri mus išlaisvina iš pretenzijos, kad nusipelnome Dievo atlyginimo, ir kitų teisimo, - paskutiniais savo apmąstymo žodžiais meldė popiežius, po to visus pakvietęs kartu sukalbėti „Viešpaties angelo“ maldą.

*

Sukalbėjus maldą Šventasis Tėvas priminė, kad šeštadienį Jungtinėse Amerikos Valstijose, Oklahomos mieste, palaimintuoju paskelbtas  Stanley Francis Rother, kunigas misionierius, nužudytas dėl tikėjimo, dėl evangelizavimo ir dėl darbo pačių skurdžiausių labui Gvatemaloje. Tegu jo herojiškas pavyzdys ir mums padeda būti drąsiais Evangelijos liudytojais, įsipareigojusiais žmogaus orumo labui.

Visiems linkiu gero sekmadienio. Ir, prašau, nepamirškite melstis už mane. Gerų pietų ir iki pasimatymo, - su visais tradiciškai atsisveikino popiežius. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.