2017-09-25 10:28:00

Jaunimas ir Bažnyčia: būti geresnio pasaulio kūrėjais


Likus metams iki Vyskupų sinodo jaunimo tema, Romoje įvyko tarptautinis seminaras apie jaunimo padėtį pasaulyje. Seminaras, Vyskupų sinodo sekretoriato surengtas jėzuitų Generalinės kurijos auditorijoje, buvo parengiamasis būsimai Vyskupų sinodo asamblėjai, kurio tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“. Seminare dalyvavo 82 kviesti asmenys iš penkių žemynų, įskaitant 21 jaunuolį ir jaunuolę, 17 bažnytinių universitetų ir 15 nebažnytinių universitetų ekspertų, 20 jaunimo ir pašaukimų pastoracijos darbuotojų ir 9 Šventojo Sosto atstovai. Pagal geografinę kilmę 52 dalyviai buvo europiečiai, 18 šiaurės ir pietų amerikiečiai, 7 azijiečiai, 4 afrikiečiai ir 1 iš Australijos. Be to, atvirame renginyje dalyvavo dar apie 50 asmenų, įskaitant jaunimą.

Pagal programą seminare surengtos sesijos penkiomis temomis: jaunimas ir tapatybė; jaunimas ir kitoniškumas; jaunimas ir planavimas; jaunimas ir technologija; jaunimas ir transcendencija. Sesijos buvo pradedamos ir užbaigiamos bibline meditacija, o prelegentų pranešimus sekė diskusija, pratęsta italų, anglų, prancūzų ir ispanų kalbos grupėse.

Išvados sesijose:

Jaunimo atstovai sesijose kalbėjo apie konkrečias karų situacijas, vertybių atgaivinimą, kasdienius iššūkius, įsipareigojimus ir lemtingus gyvenimo apsisprendimus. Pirmoje sesijoje apie tapatybę atkreiptas dėmesys į ugdymo, palydėjimo ir susitaikymo svarbą; antroje, apie planavimą, kalbėta apie žmonių migraciją tiek bėgant nuo pavojingos situacijos kaip smurtas ar karas, tiek ieškant geresnės ateities, kuri tėvynėje neužtikrinta; trečioji apie kitoniškumą svarstė socialinį ir politinį įsipareigojimą: netekę pasitikėjimo pasauline politika jauni žmonės labiau renkasi solidarumo projektus socialiniame lygmenyje. Medijų technologija atveria jaunimui naujas galimybes, viena vertus, sukeliančias sudėtingas problemas antropologiniu, moraliniu ir santykių lygmeniu, antra vertus, skatina imtis naujų evangelizavimo kelių. Transcendencijos ieškojimą nūdieną jaunimas patiria per įvairias dvasingumo formas, be ne tik: transcendencijos patirties ieškoma taip pat Bažnyčioje kai ji, būdama atidi jaunimo lūkesčiams, geba pristatyti Jėzų tokiu būdu, kuris nepalieka abejingų. Seminaro užbaigiamosiose sesijose buvo pristatomos išvados ir kalbėta apie tai, ko siekia ir galima laukti iš būsimos Vyskupų Sinodo asamblėjos. 

Jaunimas trokšta Bažnyčioje atrasti namus, šeimą, bendruomenę, kur galėtų subrandinti gyvenimo apsisprendimus ir prisidėti prie bendrojo gėrio. Tai išryškinta jaunimo pristatytame video filme, kuriame savo patirtį jo kūrėjai taip apibūdino: „Esame šeima, klausykimės ir kartu aukime“.

Tarptautinio seminaro apie jaunimo padėtį pasaulyje prelegentų išvada: palydėti jaunąsias kartas; ugdyti Bažnyčios įsipareigojimą ir norą atsiliepti į jaunimo troškimą tapti geresnio pasaulio kūrėjais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.