2017-09-23 16:16:00

Popiežius trapistams: mylėkite maldą


Vienuolių bendruomenės ir jų sukaupti dvasiniai turtai visiems tikintiesiems liudija apie tai, „kas aukštybėse“ ir kviečiai santūriai gyventi savo kasdieninį gyvenimą, sakė popiežius Pranciškus šeštadienį priėmęs  250 vienuolių, priklausančių Griežtesnės regulos cistersų, tai yra trapistų, ordinui, dalyvaujančių savo generalinėje kapituloje. Popiežius juos kvietė visada atsiminti šv. Benedikto kvietimą būti uoliems maldoje ir kukliems kasdieniniame gyvenime.

„Reikia būti ne „profesionalais“ – neigiama prasme – bet įsimylėjusiais maldą, suprantančiais, kad išorinė ištikimybė jos praktikoms ir ją apsibrėžiančioms taisyklėms nėra pati savaime tikslas, bet yra priemonė, padedanti brandinti asmeninį ryšį su Dievu. Šitaip jūs tampate mokytojais ir liudytojais, aukojančiais Dievui šlovinio auką, meldžiatės  už Dievo tautą ir jos išganymą. Tuo pat metu jūsų vienuolynai tampa ypatingomis vietomis, kur galima surasti ramybę ir tikrą džiaugsmą“.

Popiežius taip pat sakė, kad dvasinis ir egzistencinis paprastumas padeda vienuoliams būti patikimais liudytojais dabartinės kultūros kontekste, kuriame žmones labai dažnai suvedžioja praeinantys troškimai ir netikros iliuzinės vertybės. Vienuoliai dalijasi su kitais dvasine patirtimi, kurios semiasi iš asmeninės kontempliacijos, iš Bažnyčios liturgijos, yra svetingi tiems, kas ieško tylos akimirkų ir trokšta Dievo artumo.

Vardą trapistų vienuolijai davė šiaurės Prancūzijos Notre Dame del la Trape abatija, kurioje gyvenusi Cistersų bendruomenė septynioliktame amžiuje buvo reformuota, pradėjo laikytis griežtesnės regulos. Trapistų oficialus pavadinimas - Ordo cisterciensis strictioris observantiae (Griežtesnės regulos Cistersų vienuolija). Cistersams savo ruožtu vardą davė Prancūzijos Citeaux abatija, kurią vienuoliktame amžiuje įkūrė vienuoliai, pradėję gyventi pagal šv. Benedikto regulą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.