2017-09-22 14:02:00

Popiežiaus artumas, auka ir malda už Meksiką ir Karibų salų gyventojus


Popiežiaus Pranciškaus malda už Meksikoje ir Karibų salose nukentėjusius nuo stichinių nelaimių palydi socialinio tinko Instagram paskyroje patalpintą nuotrauką: popiežiaus, per bendrąją audienciją, rugsėjo 20 dieną, žvelgiantį į meksikiečių maldininkų jam į Vatikaną atvežtą Gvadalupės Marijos atvaizdą. Tos pačios audiencijos metu Šventasis Tėvas kalbėjo apie savo artumą ir maldą meksikiečiams, nukentėjusiems nuo stipraus žemės drebėjimo. Instagram paskyroje skelbiamoje popiežiaus maldoje, išverstoje į keletą kalbų, minimi ir stiprių uraganų nuniokotų Karibų salų gyventojai :

„Skausmo paženklintu laikotarpiu melskimės Dievui už brangius Meksikos ir Karibų salų žmones. Mūsų Gvadalupės Motina tebūna arti jų visų“.

Popiežius šiomis dienomis įgaliojo Dikasteriją tarnavimo integraliai žmogaus pažangai paskirti piniginę paramą nukentėjusiems Meksikoje nuo žemės drebėjimo.

Po baisaus žemės drebėjimo, sakoma Dikasterijos komunikate, kuris ypatingai stipriai smogė Meksikai ir, pagal oficialius, tačiau negalutinius duomenis pareikalavo bent 250 žmonių aukų ir padarė milžiniškus materialinius nuostolius, popiežius Pranciškus nutarė pasiųsti 150 000 dolerių auką žmonių gelbėjimo veiksmams skubios paramos teikimo fazėje.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija pažymėjo, kad minėtą suma, tarpininkaujant Apaštališkajai nunciatūra Meksikoje bus padalinta nuo stichinės nelaimės labiausiai nuniokotoms vyskupijoms ir paramos projektams. Tai tiesioginė popiežiaus per bendrąją audienciją išsakyto dvasinio artumo ir tėviško padrąsinimo nukentėjusiems išraiška.

Dikasterija patikino, jog popiežius šiuo įnašu prisideda prie visos Katalikų Bažnyčios pagalbos veiksmų, kurių ėmėsi daugelis Vyskupų konferencijų ir karitatyvinių organizacijų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.