2017-09-21 14:44:00

Popiežius: Jėzus tave pakvies, jei išpažinsi, kad esi nusidėjėlis


Jei nori sutikti Jėzų – išpažink, kad esi nusidėjėlis. Tai mums sako ketvirtadienio liturgija, minėdama šv. Matą, buvusį muitininką, kuris tapo Jėzaus apaštalu ir evangelistu. Šv. Mortos namų koplyčioje ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje popiežius kalbėjo apie šio didžiojo Jėzaus liudytojo atsivertimo istoriją, kurią šiandien girdėtame Evangelijos skaitinyje papasakojo pats Matas ir kurią labai įtaigiai pavaizdavo garsusis italų tapytojas Caravaggio.

Popiežius Pranciškus, kaip įprasta, Mato atsivertimo sceną išskaidė į tris momentus – susitikimą, šventę, papiktinimą. Jėzus, ką tik pagydęs paralitiką, pamatė muitinėje sėdintį Matą. Pamaldžių izraelitų akyse jis tėvynės išdavikas, romėnams tarnaujantis parsidavėlis. Tačiau Jėzus pažvelgė Matui į akis ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui. Jėzaus meilė galėjo įeiti į šio žmogaus širdį, nes jis suprato savo nuodėmingumą, žinojo, kad jis nusidėjėlis. „Svarbiausia sąlyga, kad būtum išgelbėtas – matyti pavojų. Pirmoji sąlyga, kad būtum pagydytas – žinoti, kad sergi. Suvokti savo nuodėmingumą, jausti, kad esi nusidėjėlis – tai svarbiausia sąlyga, kad į tave būtų pažvelgta su gailestingumu. Pagalvokime apie švelnų, gerą, gailestingą Jėzaus žvilgsnį. Ir mes, kai meldžiamės, jaučiame į mus nukreiptą tokį jo žvilgsnį, kupiną meilės ir gailestingumo. Žvilgsnį, kuris mus gelbėja. Nebijokime“.

Antrasis etapas – šventė. Matas pasikviečia Jėzų į namus. Jis susikviečia ir savo draugus, į save panašius nusidėjėlius. Matas džiaugiasi, kad sutiko Jėzų ir jame – Tėvą. Tačiau čia pat matome ir kitą elementą – pasipiktinimą. Fariziejai, matydami Jėzų prie vieno stalo su nusidėjėliais, pasipiktinę klausia: kodėl gi Jėzus valgo kartu su muitininkais. Jei žmogus kuo nors piktinasi, dažniausiai iš jo lūpų ir išgirstame klausimą: „kodėl?“

„Tą klausimą „kodėl“ ne kartą girdėjome ir iš tikinčiųjų katalikų, matančių kitų daromus gailestingumo darbus. Kodėl? Jėzaus atsakymas labai aiškus: „Eikite ir pasimokykite“. Jis jiems pasiūlė pasimokyti. Eikite ir pasimokykite ką reiškia gailestingumas, ką reiškia žodžiai „aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“. „Aš atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“. Jei tu nori, kad Jėzus ir tave pakviestų, išpažink, kad esi nusidėjėlis“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.