2017-09-21 16:45:00

Jėzuitai ir toliau dirbs Vatikano žiniasklaidos tarnybose


Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriatas ir Jėzaus Draugija pasirašė konvenciją, pagal kurią jėzuitai ir toliau dirbs Vatikano žiniasklaidos tarnybose.

Kai popiežius Pijus XI 1931 m. įkūrė Vatikano radiją, jame dirbti pakvietė Jėzaus Draugijos narius. Nuo to laiko jėzuitai buvo viso Vatikano radijo ir ilgainiui besiplečiančių jo kalbinių redakcijų pagrindiniai darbuotojai ir vadovai, nors su laiku redakcijose pradėjo dirbti ir dieceziniai kunigai, moterys ir vyrai vienuoliai, o taip pat pasauliečiai.

Nuo šių metų pradžios Vatikano radijas buvo įjungtas į prieš dvejus metus įkurtą Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriatą, turintį savo naują struktūrą ir popiežiaus paskirtus naujus vadovus. Jėzuitai ir toliau liko dirbti buvusiame radijuje, įjungtame į bendrą informacijos skelbimo struktūrą. Dabar jų statusą apibrėžia pasirašyta Komunikacijos sekretoriato ir Jėzaus Draugijos konvencija.

Konvencijos pasirašymo proga Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato prefektas mons. Dario Viganò padėkojo jėzuitams, kad sutinka vykdyti apaštalavimo misiją žiniasklaidos pasaulyje. Jėzaus Draugijos atstovas t. Juan Antonio Guerrero Alves SJ sakė, kad šitaip jėzuitai paliudija klusnumą popiežiui. Mūsų pašaukimas, sakė jis, tarnauti Bažnyčiai taip, kaip Bažnyčia mūsų prašo“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.