2017-09-21 15:20:00

Ferenc pápa a szexuális visszaélésekről az egyházban: zéró tolerancia


A pápa szeptember 21-én, csütörtökön délelőtt fogadta a Kiskorúak védelmének Pápai Bizottsága 18 tagját plenáris ülésük alkalmából. Előre elkészített spanyol nyelvű beszédét átadta a jelenlevőknek és rögtönzött szavakkal fordult hozzájuk. Kötetlen beszéde során a pápa kijelentette, hogy „az egyház későn ébredt tudatára a papság tagjai részéről kiskorúak ellen elkövetett visszaélések problémájának. Amikor pedig későn ébrednek tudatára a problémának, akkor az eszközök is későn érkeznek meg annak megoldására”. „Hála Istennek, az Úr prófétákat ébresztett az egyházban, hogy előtérbe kerüljön a probléma és szembe nézzünk vele.” A Hittani Kongregációnál, amely a visszaélésekkel foglalkozik, számos eset van, amely nem halad előre, ezért több személyt igyekeznek alkalmazni a dossziék tanulmányozására. Amennyiben bizonyítékok vannak a visszaélésre, ez elegendő, hogy ne fogadjanak el fellebbezéseket. Nem az ellenszenv miatt, hanem egyszerűen azért, mert a bűntettet elkövető személy beteg: ha megbánja vétkét és megbocsátást nyer, két év múlva visszaesik. Ezért a pápa határozottan kijelentette: „Soha nem fogom aláírni a kegyelmet.”

Alábbiakban ismertetjük az audiencia során el nem mondott, csak szétosztott hivatalos beszédét.

Ferenc pápa köszönetet mondott a bizottság munkájáért, amelyet az elmúlt három évben végzett. Utalt a „Mint egy szerető anya” k. Motu propriójára, amelyet a bizottság javaslata alapján és az egyház felelősségének alapelvére hivatkozva tett közzé. A Szentatya megerősítette, hogy az egyház a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélésekkel szemben a zéró tolerancia elvét alkalmazza. Fájdalmát és szégyenkezését fejezte ki az ilyen tettek miatt, ugyanakkor megerősítette a hitet a leggyengébbek iránti misszióban. Megéltük a hívást, amelyről biztosak vagyunk, hogy közvetlenül Urunk Jézus Krisztustól származik. Vállaljuk fel az evangéliumi küldetést minden kiskorú és sérülékeny felnőtt védelmében.

Az egyház a legszigorúbb intézkedéseket alkalmazza az Isten gyermekei ellen erőszakot elkövetőkkel szemben

Miután meghallgatta a visszaélések áldozatainak és túlélőinek tanúságtételét, illetve mivel a szexuális visszaélések bűnök és ellentétben állnak Krisztus és az egyház tanításával, Ferenc pápa hangsúlyozta az egyház elkötelezettségét, hogy a legszigorúbb intézkedéseket alkalmazza az Isten gyermekei ellen erőszakot elkövetőkkel szemben. Bíztató, hogy a püspöki konferenciák és szerzetes elöljárók tanácsért fordulnak a bizottsághoz. Különösen értékes a bizottság együttműködése elsősorban azokkal az egyházakkal, amelyek kevesebb erőforrással rendelkeznek. A célkitűzés az, hogy folytassák az együttműködést a Hittani Kongregációval és a Népek Evangelizálása Kongregációval annak érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket meghonosítsák a helyi egyházakban világszerte.

Nevelési programok

A pápa elégedettségének adott hangot a nevelési programokért, amelyeket Sean O’Malley bíboros és Marie Collins asszony, az egyik alapító tag mutatott be. Ezek olyan erőforrásokat kínálnak, amelyek lehetővé teszik az egyházmegyék, a szerzetesrendek és a katolikus intézmények számára, hogy a leghatékonyabb stratégiákat vegyék át és ültessék gyakorlatba ezen a téren végzett munkájukban.

Írott beszéde végén a pápa bizakodásának és teljes meggyőződésének adott hangot, hogy a bizottság továbbra is olyan hely marad, ahol érdeklődéssel hallgatják meg az áldozatokat és a túlélőket. Ugyanis sokat tanulhatunk tőlük, valamint a bátorságról és a kitartásról szóló személyes történeteikből.

A kiskorúak védelme nyilvánvalóan korunk egyházának egyik legfontosabb feladata

Sean O’Malley bíboros, a Kiskorúak védelmében létrehozott Pápai Bizottság elnöke köszöntő szavaiban elmondta: „A kiskorúak védelme nyilvánvalóan korunk egyházának egyik legfontosabb feladata. Az egyház gondoskodása a visszaélések áldozatairól és túlélőiről, valamint családtagjaikról e küldetés elsődleges feladata. Figyelmes meghallgatásukból és a velük való tapasztalatcseréből a bizottság sokat tanult. A bizottság prioritásai között szerepel a megkezdett munka folytatása és a biztosok csoportjának megújítása a világ különböző részeiről származó helyi egyházak képviselőivel. O’Malley bíboros végül köszönetet mondott a pápának, hogy vezetése ösztönzést és bátorítást jelentett számukra, valamint képessé tette a bizottságot, hogy a rábízott küldetést lelkesen vigye előre.

(sv)

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.