2017-09-21 15:37:00

Šventasis Sostas ratifikavo Tarptautinę branduolinio ginklo draudimo sutartį


Šventasis Sostas rugsėjo 20 dieną pasirašė ir ratifikavo tarptautinę sutartį dėl branduolinių ginklų draudimo. Sutartį Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės vardu pasirašė ir ratifikavimo formalumus Jungtinių Tauto Organizacijos būstinėje, Niujorke, atliko Vatikano diplomatijos vadovas arkivyskupas Paul Richard Gallagher, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis.

Tarptautinė sutartis draudžia branduolinį ginklą kurti, gaminti, bandyti, kaupti, saugoti, kilnoti, diegti ir grasinti naudoti, yra pirmas juridiškai saistantis tarptautinis susitarimas uždraudžiantis branduolinį ginklą siekiant visiško panaikinimo.

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį trumpame „paraginime už taiką ir nusiginklavimą“, paskleistą per socialinį tinklą „Twitter“ patikino, jog „mums, šiame smurto sužeistame pasaulyje, reikia tautų brolystės“.

JT sutartį dėl branduolinių ginklų draudimo liepos 7 dieną priėmė 122 dalyvės. Sutarties neparėmė ir ją rengiant nedalyvavo iš viso 69 šalys, įskaitant devynias pasaulines „branduolines galybes“ ir visas NATO narės, išskyrus Nyderlandus, vėliaus balsavusius prieš. Singapūras susilaikė. Tarp sutartį priėmusių, viena iš jos iniciatorių – Austrija.

Sutartis įsigalios praėjus devyniasdešimt dienų po to kai ratifikacijos dokumentus JT įteiks mažiausiai penkiasdešimt sutartį pasirašiusių šalių. Šventasis Sostas yra vienas nedaugelio šalių, galinčių ratifikuoti tuoj pat.

Lapkričio mėnesį Vatikane rengiama tarptautinė konferencija branduolinių ginklų uždraudimo tema. Pasak konferenciją rengiančios Romos kurijos Dikasterijos tarnavimo integraliai žmogaus pažangai sekretoriaus, arkivyskupo Silvano Maria Tomasi, Šventasis Sostas stengiasi formuoti įsitikinimą, jog pasaulis saugesnis be branduolinių ginklų, o ne su jais.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, branduolinių ginklų sunaikinimas yra iššūkis ir humanitarinis imperatyvas. Laiške sveikindamas šalis, priėmusias tarptautinę branduolinio ginklo draudimo sutartį Niujorke liepos mėnesį, popiežius patikino, kad susilaikymo nuo branduolinio ginklo doktrina tapo neefektyvi žvelgiant į XXI amžiaus grėsmes kaip terorizmas, asimetriniai konfliktai, aplinkosauginės problemos ir skurdas. „Šios grėsmės yra dar didesnės, kai mes atsižvelgiame į galima katastrofiškas pasekmes humanitarinėje ir aplinkosaugos srityse, kurios kiltų po bet kokio branduolinio ginklo panaudojimo, laikui bėgant atnešdamos naikinantį, nekontroliuojamą poveikį“, parašė popiežius.

Šventasis Sostas yra vienas iš tarptautinės atominės energijos agentūros kūrėjų ir valstybių narių. Jis visuomet palaikė branduolinių technologijų plėtrą, tačiau griežtai smerkė tokių technologijų plėtrą kariniams tikslams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.