2017-09-20 15:02:00

Popiežiaus meldė Gvadalupės Mergelę užtarti žemės drebėjimo ištiktą Meksiką


Popiežius Pranciškus trečiadienio rytą bendrosios audiencijos dalyviams kalbėjo apie Meksiką antradienį ištikusį stiprų žemės drebėjimą. Popiežius, kalbėdamas ispaniškai, atkreipė dėmesį, kad ir Švento Petro aikštėje tarp audiencijos dalyvių mato daug maldininkų iš Meksikos ir užtikrino, kad jis yra dvasiškai arti visų nukentėjusių nuo žemės drebėjimo, pareikalavusio daug aukų ir padariusio daug materialinių nuostolių:

„Vakar Meksiką ištiko baisus žemės drebėjimas – matau, kad šiandien tarp jūsų yra daug meksikiečių – pareikalavęs daug aukų ir padaręs materialinių nuostolių. Šiuo skausmo momentu noriu išsakyti savo artumą ir maldą visiems brangiems Meksikos gyventojams. Kartu maldoje kreipkimės į Dievą, kad priimtų į savo glėbį visus, kurie žuvo ir paguostų sužeistuosius, jų artimuosius ir visus netekusius namų. Melskime taip pat už visus pareigūnus ir gelbėtojus, kurie teikia pagalbą nukentėjusiems. Mūsų Motina, Gvadalupės Mergelė, su ypatingu jautrumu tebūna arti brangios Meksikos tautos“.

Meksikoje stichijos aukos jau skaičiuojamos šimtais. Trečiadienio popietę paskelbti duomenys apie 224 žuvusius, iš kurių 117 sostinėje Meksike. Prie žemės drebėjimų epicentrų esančiuose miestuose sugriuvo daug pastatų, įskaitant bažnyčias. Daugelį žmonių užgriuvo subyrėję pastatai. Nukentėjusių Meksikos vyskupijų Caritas netrukus paskelbė duomenis apie situaciją, visų pirma apie žuvusius ir nuostolius, įskaitant žalą, padarytą bažnyčioms. Tuo metu Meksikos Bažnyčios Caritas centrinis štabas pranešė, kad jų darbuotojai yra sveiki ir paskelbė video įrašą apie stichijos padarytus nuostolius sostinėje.

Kaip savanoriai, gelbėti nukentėjusių išėjo tūkstančiai Meksikos Autonominio universiteto studentų. Priėmę kvietimą per socialinius tinklus išėjo ne šimtai, o tūkstančiai studentų. Į kvietimą padėti atsiliepė toks didelis skaičius studentų, kad Meksikoje didžiausios aukštosios mokyklos administratoriai turėjo studentus atšaukti, nes jau pakanka gelbėtojų ir savanorių vietose, kur jų reikia.

Meksiko arkivyskupas ir kardinolas Norberto Rivera Carrera po žemės drebėjimo komunikate meldė: „Žemės drebėjime, Viešpatie, atminki savo gailestingumą.“ Ganytojas išsakė gilų skausmą ir susirūpinimą dėl žmonių žuvusių nuo baisaus žemės drebėjimo, kuris ištiko sostinės metropoliją, Pueblos ir Morelos valstijas. Kardinolas guodė aukų artimuosius ir kvietė į solidarumą visus geros valios žmones. Kardinolas Rivera paprašė nukentėjusių vietovių parapijas ir vienuolių bendruomenes, kad gelbėjimo veiksmuose bendradarbiautų su valdžios atstovais, liudydami krikščionišką artimo meilę.

Meksikos Bažnyčia tuojau pat po žemės drebėjimo pradėjo organizuoti pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vysk. Alfonso Miranda, Monterrey arkivyskupijos augziliaras, per „Twitter“ socialinį tinklą paskelbė pagalbos surinkimo punktų ir artimiausiu metu reikalingų daiktų: maisto, vandens butelių, tvarsliavos, virtuvinių įrankių, gultų, antklodžių, sąrašą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.