2017-09-20 15:58:00

Minske – visos Europos katalikų vyskupų asamblėja


Minskas rusėjo pabaigoje taps laikinąja Europos katalikų vyskupų tarybos sostine. Minsko arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus kvietimu, Europos vyskupų konferencijų taryba Minske rugsėjo 27 - spalio 1 dienomis surengs savo metinę plenarinę asamblėją. Joje dalyvaus visų Europos žemyno vyskupų konferencijų atstovai iš 45 kraštų.

Europos episkopatų vadovai pirmą kartą rengia asamblėją Baltarusijoje. Asamblėja suteiks proga žemyno vyskupams susitikti su Baltarusijos katalikų bendruomene ir kartu su ja švęsti kelias svarbias istorines sukaktis: Pirmą Minsko miesto vardo paminėjimą prieš 750 metų Nestoro kronikoje ir pirmos knygos baltarusių kalba, Šventojo Rašto, išspausdinimo 500 metų jubiliejų.

Vyskupų asamblėjos dėmesio centre jaunimas, ypač šiandienos jaunuolių troškimai, poreikiai, baimės, lūkesčiai ir santykiai su nuolat besikeičiančio pasaulio Bažnyčiai metamais pastoraciniais iššūkiais ir uždaviniais skelbti Evangeliją grupei žmonių, kurie sudaro Bažnyčios ateitį. Po pastarosios metinės asamblėjos, surengtos Barselonoje, kurioje vyskupai dėmesį skyrė jaunimo, įskaitant akademinį, pastoracijos darbuotojų ir pašaukimų direktorių uždaviniams, plenarinė asamblėja Minske Europos vyskupams bus dar vienas parengiamasis etapas į sekantį Vyskupų Sinodą, kuris irgi kalbės jaunimo ir jo pašaukimo tema.

Antroji plenarinės asamblėjos tema – Europos bendrieji namai ir Bažnyčios vaidmuo jų statyboje. Vyskupai diskutuos apie būdus nūdieną skelbti Kristų Europoje.

Europos katalikų vyskupų konferencijos tarybos asamblėjos atidaryme dalyvaus aukšti Baltarusijos ortodoksų, kitų konfesijų ir civilinės valdžios atstovai, įskaitant patriarchalinį egzarchą Pavelą, Minsko ir Zaslavlio metropolitą. Europos katalikų episkopatų vadovus ir atstovus audiencijoje priims Baltarusijos valstybės vadovas, prezidentas Aleksandras Lukašenka. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.