2017-09-20 16:49:00

Liepojoje susitiko Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vyskupai


Nuo šeštadienio iki pirmadienio Liepojoje, Latvijoje, vyko Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos episkopatų kontaktinės grupės susitikimas. Kaip sakė Lenkijos katalikų žinių agentūrai KAI šios šalies Vyskupų konferencijai atstovavęs vysk. Romuald Kaminski, šių susitikimų tikslas – geriau susipažinti su padėtimi kaiminių šalių katalikų bendruomenių gyvenime, keistis mintimis ir patirtimi, glaudžiau bendradarbiauti. Tokie kontaktai, sakė vyskupas, padeda atrasti tai kas mus jungia, tuo pat metu gerbiant vieni kitų savitumą.

Trijų šalių episkopatų kontaktinės grupės susitikimas vyko charizminės ekumeninės bendruomenės „Chemin Neuf“ namuose. Liepojoje savo namus turinti bendruomenė, įkurta prieš beveik penkis dešimtmečius Prancūzijoje, o šiuo metu jau gana plačiai pasklidusi po pasaulį, savo namus turi ir Latvijoje. Vyskupai buvo supažindinti su šios bendruomenės veikla, aplankė Liepojos Šv. Mikalojaus stačiatikių cerkvę, taip pat susitiko su vietinės liuteronų bendruomenės vadovais.

Vienas pagrindinių trijų šalių Vyskupų konferencijų atstovų susitikimo momentas buvo sekmadienio Mišios Liepojos šv. Juozapo katedroje. Joms vadovavo Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs.

Šios Vyskupų konferencijų kontaktinės grupės istorija siekia 1994 m. Tais metais į buvusiame Vygrių kamaldulių vienuolyne vykusį Lenkijos Vyskupų konferencijos posėdį buvo pakviesti ir Lietuvos Vyskupų konferencijos atstovai. Jame buvo nuspręsta sudaryti dvišalę kontaktinę vyskupų grupę. Nuo 2011 m. Lietuvos ir Lenkijos vyskupų kontaktinės grupės susitikimuose dalyvauja taip pat Latvijos ir Baltarusijos episkopatų atstovai.

Liepojoje vykusiame susitikime dalyvavo Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs, Liepojos vyskupas Viktors Stulpins, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis, neseniai paskirtas Varšuvos – Pragos koadjutorius vyks. Romuald Kaminski, Lomžos augziliaras vysk. Tadeusz Bronakowski bei Lenkijos Marijonų provincijolas kun. Tomasz Nowaczek MIC ir kun. Marius Rudzinskas iš Marijampolės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.