2017-09-19 13:59:00

Ustanovljen Papeški teološki inštitut Janeza Pavla II. za znanosti o zakonu in družini


VATIKAN (torek, 19. september 2017, RV) – Papež Frančišek je z apostolskim pismom v obliki motu proprio Summa Familiae Cura ustanovil Papeški teološki inštitut Janeza Pavla II. za znanosti o zakonu in družini, ki je povezan z lateransko univerzo, ter s tem ukinil dosedanji Papeški inštitut Janeza Pavla II. za študije o zakonu in družini. S tem je prenehala veljati tudi apostolska konstitucija Magnum Matrimonii sacramentum, s katero je bil leta 1981 inštitut ustanovljen. Kot zapiše papež Frančišek v motu propriu, pa mora izvorni navdih vseeno še naprej dajati rodovitnost prostranemu področju dela novega teološkega inštituta ter s tem pomagati, da bo v celoti odgovarjal na današnje zahteve pastoralnega poslanstva Cerkve.

V posameznih členih motu propria beremo, da bo novi inštitut na področju papeških ustanov predstavljal osrednje akademsko središče, ki bo v službi poslanstva vesoljne Cerkve na področju znanosti, ki se nanašajo na zakon in družino ter na teme, povezane s temeljno zavezo med moškim in žensko za skrb za rojevanje in za stvarstvo. Poseben odnos novega teološkega inštituta s poslanstvom in naukom Svetega sedeža bo nadalje okrepljen s privilegirano povezanostjo s Kongregacijo za katoliško vzgojo, z Dikasterijem za laike, družino in življenje ter s Papeško akademijo za življenje. Tako prenovljeni papeški teološki inštitut bo prilagodil svoje strukture in uredil potrebna sredstva – katedre, docente, programe, zaposlene – za realizacijo znanstvenega in cerkvenega poslanstva, ki mu je dodeljeno.

Sicer pa papež Frančišek na začetku apostolskega pisma poda glavne povode za ustanovitev novega inštituta.  Spomni, da je Janez Pavel II., spodbujen z veliko skrbjo za družine, leta 1981 z apostolsko konstitucijo Magnum Matrimonii sacramentum ustanovil Papeški inštitut Janeza Pavla II. za študije o zakonu in družini, ki je deloval v okviru Papeške lateranske univerze. Inštitut je od takrat opravil koristno delo na področju teološke poglobitve in pastoralne formacije.

Nedavno je Cerkev opravila nadaljnjo sinodalno pot in v središče pozornosti ponovno postavila stvarnost zakona in družine. Papež spomni na izredno zasedanje leta 2014, posvečeno pastoralnim izzivom družine v kontekstu evangelizacije, in zatem na redno zasedanje leta 2015 o poklicanosti in poslanstvu družine v Cerkvi in svetu. Izpolnitev te poti je bila posinodalna apostolska spodbuda Amoris laetitia, izdana 18. marca 2016.

To sinodalno obdobje je Cerkev privedlo do obnovljenega zavedanja o evangeliju družine in o novih pastoralnih izzivih, na katere je krščanska skupnost poklicana odgovoriti. Središčnost družine pri pastoralnem spreobrnjenju naših skupnosti in misijonarska preobrazba Cerkve zahtevata tudi na ravni akademske formacije, da se pri premisleku o zakonu in družini nikoli ne zanemarita pastoralna perspektiva in pozornost do ran človeštva.

Frančišek med drugim zapiše, da antropološko-kulturna sprememba, ki danes vpliva na vse vidike življenja in zahteva analitičen in spremenjen pristop, nam ne dopušča, da bi se omejili na pastoralne prakse, ki odražajo oblike in modele iz preteklosti. Biti moramo zavestni in strastni interpreti modrosti vere v kontekstu, kjer so posamezniki v primerjavi s preteklostjo manj podprti z družbenimi strukturami v svojem čustvenem in družinskem življenju. Z jasnim namenom, da ostanemo zvesti Kristusovemu nauku, je po papeževih besedah treba danes gledati na stvarnost družine v vsej njeni kompleksnosti.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.