2017-09-19 16:06:00

Popiežius įsteigė naują akademinį institutą šeimos klausimams


Popiežius įsteigė naują akademinį institutą šeimos klausimams: Popiežiškąjį teologinį šv. Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos mokslų institutą. Pagal popiežiaus Pranciškus Apaštališkąjį laišką motu proprio „Summa familiae cura“, naujas popiežiškas mokslų institutas pakeičia ligi šiol egzistavusį Šv. Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų institutą, kartu nustojo galioti pastarojo steigiamasis Apaštališkasis laiškas „Magnum matrimonii sacramentum“. Popiežius suteikė naują juridinį pavidalą institutui tam, kad pratęsiant toliaregišką šv. Jono Pauliaus II intuiciją, į santuokos ir šeimos klausimus būtų atsiliepiama dar vaisingiau vadovaujantis pastoracine perspektyva ir atsižvelgiant į žmonijos žaizdas.

Šv. Jonas Paulius II Popiežiškąjį Santuokos ir šeimos studijų institutą įkūrė po Vyskupų sinodo šeimos klausimais 1980 metais ir netrukus po posinodinio Apaštališkojo paraginimo „Familiaris consortio“ paskelbimo. Bažnyčia pastaraisiais metais su Vyskupų sinodu vėl iš naujo iškėlė į dėmesio centrą santuokos ir šeimos tikrovę, 2014 metais susirinkusioje Neeilinėje sinodo asamblėjoje apie šeimos pastoracijos iššūkius evangelizavimo kontekste ir eilinėje asamblėjoje  2015 metais apie šeimos pašaukimą ir misiją Bažnyčioje ir pasaulyje. Sinodo intensyvią veiklą šiais klausimais apvainikavo popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ 2016 metais.

Šie Vyskupų Sinodai Bažnyčią atvedė į atnaujintą Šeimos evangelijos supratimą ir leido naujai pažvelgti į pastoracinius iššūkius, į kuriuos turi atsiliepti krikščionių bendruomenė. Antropologinės ir kultūrinės permainos, įtakojančios visus šiandienio gyvenimo aspektus, neleidžia apsiriboti vien tik tokiomis pastoracijos ir misijos praktikomis, kurios atspindi praeities formas ir modelius, rašo Apaštališkajame laiške popiežius. Turime būti sąmoningais tikėjimo išminties aiškintojais kontekste, kuriame socialinės struktūros mažiau remia individo dvasinį ir šeimyninį gyvenimą. Norėdami likti ištikimais Kristaus mokymui, turime žvelgti į šiandienos šeimos tikrovę ir visą jos sudėtingumą su intelektine meile ir išmintingu realizmu.

Popiežiškojo teologinio Šv. Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos mokslų instituto įkūrimu popiežius praplėtė institucijos interesų lauką, atsižvelgdamas tiek į naujas pastoracinių uždavinių ir bažnytinės misijos dimensijas, tiek į mokslo ir antropologinės kultūros pažangą, kuri, pažymi popiežius, yra pamatinė gyvybės kultūros sferoje.

Kaip ankstesnis studijų institutas, naujasis mokslo institutas veiks prie Popiežiškojo Laterano universiteto Romoje, artimai bendradarbiaus su Katalikiškojo ugdymo kongregacija, Dikasterija pasauliečiams, šeimai ir gyvybei ir Popiežiškąja Gyvybės akademija.

Steigiamąjį Apaštališkąjį laišką motu proprio „Summa familiae cura“ popiežius pasirašė rugsėjo 8 dieną, minit Marijos Gimimo šventę. Apaštališkasis laiškas įsigalios jo paskelbimo dieną, rugsėjo 20 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.