2017-09-18 17:12:00

Sekmadienį popiežius praleido tarp italų jaunuolių iš Markių regiono


Vidudienio maldos susitikimo sveikinimuose paminėti piligrimai iš Loreto šventovės, kuri stovi Markių regione, prie Adrijos jūros, buvo maždaug 550 jaunuolių grupė, juos lydėję broliai pranciškonai ir seserys pranciškonės.

Prieš dvi dešimtis metų Loreto pranciškonai pradėjo iniciatyvą vaikams ir jaunuoliams, kuri išaugo iki tikro jaunimo sielovados centro, kuris kasmet vykdo ir rengia daug iniciatyvų, tarp jų ir kasmetinę jaunimo šventę. Minint dvidešimtąją šventės laidą jų laukė malonus siurprizas: susitikimas su popiežiumi Pranciškumi.

Šį susitikimą išsamiai aprašo Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“. Labai anksti ryte iš Markių išvykę jaunuoliai šiek tiek po aštuonių ryto jau buvo šv. Pauliaus VI audiencijų salėje, Vatikane, o dar po valandėlės atvyko ir popiežius Pranciškus, kuris su jais liko beveik iki vidudienio, kai atėjo laikas susitikti su maldininkais šv. Petro aikštėje. Popiežiaus ir jaunuolių susitikimas buvo neformalus ir betarpiškas. Kartu perskaičius Evangelijos ištrauką ir sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą, jaunuoliai apsupo popiežių, o šis atsisėdo prie staliuko jų tarpe, atsakinėdamas į įvairius klausimus, juokaudamas ir pokštaudamas, švęsdamas kartu jų šventę.

Po vidudienio maldos susitikimo ir po pietų, kurie jaunuoliams buvo pasiūlyti popiežiaus namų, popiežius Pranciškus dar kartą sugrįžo į salę, likdamas jų apsuptyje dar pusantros valandos, kalbėdamas su visais ir apie viską. „Neskaičiuokime jaunimui atiduotos energijos: esame laimingi būdami kartu. Neskaitome pamokslų, bet dalinamės viskuo, ypač laiku“, cituoja „L’Osservatore Romano“ popiežiaus Pranciškaus žodžius jaunuolius lydėjusiems pranciškonų broliams ir seserims. Straipsnyje primenama, kad būsimasis Vyskupų sinodas yra skirtas jaunuoliams ir jaunuolių sielovadai. (Vatikano radijas)       
All the contents on this site are copyrighted ©.