2017-09-16 10:35:00

Savaitės apžvalga (rugsėjo 16 d.): Pasibaigė didieji Šilinių atlaidai


Savaitės apžvalga (rugsėjo 16 d.): 

Pasibaigė didieji Šilinių atlaidai, šiemet pažymėti Pal. Teofiliaus Matulionio metų akcentais. Praėjusį sekmadienį pagrindinė atlaidų diena buvo skirta maldai už lietuvius pasaulyje. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ homilijoje kvietė prašyti pal. Teofiliaus užtarimo ypač dėl atsakomybės suvokimo priimantiems sprendimus. Jis kvietė kurti teisingesnę ir šviesesnę Lietuvą, kad visi lietuviai, kad ir kur gyventų, jaustų atsakomybę už savo šalį. „Lietuva neturi kitų vaikų, tik mus, ir mes neturime kitos Tėvynės, tik Lietuvą“, – sakė arkivyskupas. Ganytojas priminė Lietuvos vyskupų raginimą melstis už taiką ir pastiprino šv. Jono Pauliaus II Šiluvoje ištartais žodžiais: Marija, taikos karalienė, saugojusi jus ilgais išmėginimų metais, nepaliks vienišų ir ateities kelyje“.

Šiemetiniuose atlaiduose pal. Teofilius dalyvavo taip pat apčiuopiamu būdu, specialiai atgabentame didžiajame relikvijoriuje.

Į Šiluvą įvairiais maršrutais grupėmis keliavo piligrimai. Daugiau kaip keturi šimtai piligrimų, vadovaujami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, dalyvavo jau penkioliktame tarptautiniame piligrimų žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Šeštadienio vakare baigiant Jaunimo ir šeimų dieną Šiluvą pirmąkart apjuosė Žiburių procesija. Einant aplink miestelį su Švenčiausiuoju Sakramentu buvo meldžiamasi už jaunus žmones, kad jie atrastų savo pašaukimus.

Antradienį per Kunigų dieną po ilgesnės pertraukos Šiluvoje vėl vyko ekumeninės pamaldos dalyvaujant kitų krikščioniškųjų konfesijų dvasininkams.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė pakalbino Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos kleboną kun. dr. Nerijų Vyšniauską, Romoje apgynusį daktaro disertaciją apie Šiluvos šventovės istorinius, teologinius ir pastoracinius aspektus. Jis be kita ko atkreipia dėmesį į pranašišką ekumeninę Marijos apsireiškimo žinią ir gretina Marijos apsireiškimą Šiluvoje su Jėzaus apsireiškimu šv. Pranciškui Asyžiečiui: Marija kvietė ne tik atstatyti anuomet sugriautą katalikų bažnyčią Šiluvoje, bet ir šiandien mus ragina atsigręžti į jos Sūnų, kasdien atstatyti savo tikėjimą ir pagal jį gyventi.

Pal. Teofiliaus metų cikle „Kelionė su Teofilium“ rugsėjo mėnesį mons. Algirdas Jurevičius kviečia apmąstyti mokslo siekimo kainą ir galimas finansines kliūtis. Pačiam Teofiliui Matulioniui kunigystės studijų pradžią ir kelionę į Sankt Peterburgą finansavo tolimas giminaitis Kazys Strazdas. Vėliau, Lietuvai minint Krikšto 550 metų jubiliejų, Strazdų šeima pakvietė vyskupą Teofilių pašventinti šia proga prie sodybos pastatytą puošnų kryžių. Vyskupas dėkojo už finansinę paramą studijoms ir sakė, kad be jos nebūtų pasiekęs kunigystės. Tekstas baigiamas kvietimu ir mūsų dienomis paremti besimokančius ar studijuojančius, ypač iš vargingiau gyvenančių šeimų.

„Lietuvos žiniose“ primenama, kad nuo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties sukako 55 metai. Ta proga skelbiamas Aro Lukšo straipsnis apie pal. Teofiliaus persekiojimų ir kankinystės istoriją.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Saulena Žiugždaitė pakalbino pranciškonų konventualų ordino generolą Marco Tasca OFM Conv, apsilankiusį Vilniuje švenčiant pranciškonų konventualų istorinio vienuolyno grąžinimą. Ordino vadovas pripažįsta tikėjimo krizės apraiškas, pastebimas ypač pasaulio šiaurinėje dalyje. Europos evangelizacijos prioritetus bei iššūkius jis apibendrina trumpa santrauka: „atrasti Evangelijos džiaugsmą ir puoselėti santykius“.

Laikraščio „XXI amžius“ priede „Abipus Nemuno“ skelbiamas pokalbis su daugeliu apdovanojimų pagerbta žurnaliste Nijole Baužyte. Pokalbyje pinasi mintys apie žurnalistiką, Lietuvą ir tikėjimą: du jos dėdės, tėvo broliai, buvo kunigai. Laidų ciklo „Mūsų miesteliai“ kūrėja sako, kad miestelio savitumą ypač atskleidžia bažnyčia ir kapinės. Jos pastebėjimu, ten, kur žmonės nelanko bažnyčios, miestelis degraduoja ir nunyksta.

Tapytoja ir menotyrininkė Sigita Maslauskaitė –Mažylienė, ne pirmą kartą surengusi parodą pabėgėlių ir tremtinių tema, „Bernardinai.lt“ dienraščio publikacijoje sako: „Parodos yra ne vienintelė ir ne geriausia priemonė kalbėti apie karų ir tremčių baisumus, tačiau man tai svarbu, ir aš kol kas taip kalbu“.

Viena iš temų rugsėjo-spalio „Bitutėje“ susijusi su prasidėjusiais mokslo metais. Naujoje rubrikoje jaunieji skaitytojai kviečiami mokytis aplankant įdomias vietas: šiame numeryje pasakojama apie gaisrininkus ir jų parengtį.

Lietuvoje veikiančios katalikiškos pažinčių svetainės „kitoLink“ kūrėjai Jurgita ir Vytautas Saliniai džiaugiasi plintančia tarptautine katalikiškų pažinčių portalų bendruomene, neseniai peržengusia Europos kontinento ribas. Portalo darbo vaisiai – per jį susipažinusios poros, priėmusios Santuokos sakramentą.

Šeimos ir asmens saviugdos centras – Bendrakeleiviai“ pradeda 17 sezoną, iš Vilniaus plečiasi į kitus miestus. Centro siūlomose programose bei grupėse gydančią pagalbą patiria išgyvenusieji skyrybas bei nedarnius santykius šeimoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.