2017-09-16 15:25:00

Pranciškaus kiemas: „Socialinės medijos yra naujas alfabetas, jį reikia įvaldyti“


„Socialinės medijos yra naujas alfabetas, tačiau jį reikia įvaldyti“, - sakė Giuseppe Giulietti, Italijos nacionalinės žiniasklaidos federacijos pirmininkas, dalyvaudamas „Pranciškaus kieme“, kuris vyksta Asyžiuje rugsėjo 14 - 17 dienomis. Popiežius Pranciškus tampa „nepatogus“, nes „atskleidžia kitų prieštaravimus ir tylą“. Jis pajuokavo, kad popiežiaus Bergoglio komunikacijos būdai yra efektyvesni nei mūsų kasdieniai šaukiniai. Italijos nacionalinės žiniasklaidos federacijos pirmininko paraginimas žurnalistams: internetui reikia meistrų, reikia peržengti paviršutiniškumus ir banalybes, kitaip rizikuojate likti nesuprasti. Kaip reaguoti į „demokratijos krizę“, kuri ištikusi ne tik Italiją, bet visą Europą, ir kuri remiasi idėja, jog būti kartu neverta, individai varžosi tarpusavyje, o vėliau atvyksta stiprus žmogus ir priima sprendimus už visus? Pasak Giulietti, žurnalistas turi grįžti prie šaknų, prie savo uždavinio nušviesti tai, ko nesimato, nušviesti tamsą, suteikti balsą tam, kuris jo neturi, kuris neturi galimybės pasisakyti.

„Pranciškaus kiemas“ – tai trečią kartą vykstantis renginys, pilnas susitikimų, konferencijų tema „Kelias“, kur dalyvauja pilietinės visuomenės, kultūros, politikos, meno žmonės ir visi, kurie pasirengę klausytis ir kalbėtis apie kelią, kaip egzistencinę šiuolaikinio žmogaus būseną. Renginys, kurį organizuoja Popiežiškoji kultūros taryba, Asyžiaus pranciškonai, Umbrijos vyskupų konferencija, Umbrijos regionas, tai dalis projekto Pagonių kiemas“.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.